Abonnementsartikel

For at sikre, at landbrugsstøtten kommer landbruget til gavn, har Europaparlamentet og Rådet indført en ny regel, der skal forhindre personer, der driver lufthavne, vandværker, ejendomsmæglerselskaber, jernbanevirksomhed eller permanente sport- og fritidsanlæg, i at få Grundbetaling fra 2015. Grundbetaling er den nye betegnelse for det, vi kender som Enkeltbetaling.

NaturErhvervstyrelsen oplyser, at langt de fleste kan stadig søge støtte, idet det kun er de nævnte virksomhedstyper, der som udgangspunkt er udelukkede fra at modtage støtte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

NaturErhvervstyrelsen har oprettet en liste over branchekoder, som ikke kan få støtte. Alle andre branchekoder hører med til definitionen af "aktiv landbruger". Du kan se listen her.

Flere undtagelser

Er man registreret i CVR-registreret med en af ovenstående branchekoder, er der stadig mulighed for at få støtte, idet der til bestemmelsen er knyttet flere undtagelser.

Man er således alligevel aktiv landbruger, hvis man har modtaget under 5.000 euro i direkte støtte i det foregående år eller ens indtægter fra landbrugsaktiviteter udgør minimum 1/3 af ens samlede indtægter eller en direkte støtte, man har fået udbetalt, svarer til minimum 5 pct. af indtægterne fra ikke-landbrugsaktiviteter.

Aktiv landbruger

Svarer støtten således til fem procent af de samlede indtægter, vil man også være aktiv landbruger. Og man kan slå sit eget CVR-nummer op på CVR.dk og tjekke sin branchekode.

NaturErhvervstyrelsen arbejder desuden på at sikre, at alle virksomheder, der i CVR-registret har en form for landbrugsvirksomhed som bibranchekode, anses for aktive landbrugere og kan modtage støtte. Denne mulighed skal dog godkendes af EU-Kommissionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Reglerne vil være endeligt på plads den 1. august 2014. Kravene om dokumentation kan derfor ændre sig. Man kan se udkast til reglerne på Hoeringsportalen.dk.