Abonnementsartikel

1. juli i år indfører Danske Æg, som pakker 95 procent af æg produceret i Danmark, et totalt stop for køb af æg fra skrabe- og frilandsproducenter, der næbtrimmer eller indkøber næbtrimmede høns. Økologiske og burhøns, bliver i forvejen ikke næbtrimmet.

Ifølge fødevareministeriet sker det som følge af et frugtbart samarbejde mellem fødevareministeriet og æg-branchen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Næbtrimning er et dyrevelfærdsproblem. Det er derfor positivt, at de danske ægproducenter stopper med at næbtrimme skrabe- og frilandshøns. Igennem dygtigt avlsarbejde og nye arbejdsgange er dyrevelfærden nu forbedret, uden at det går ud over deres indtjening. Det er godt landmandskab, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Næbtrimning medfører akut smerte ved indgrebet og med stor sandsynlighed også kronisk smerte. Ægbranchen har via avlsprogrammer og bedre arbejdsgange nedbragt problemer med fjerpilning og kannibalisme, der er årsagerne til, at man har næbtrimmet.

Servicetjek skudt i gang

Fødevareminister Dan Jørgensen vil iøvrigt sætte gang i et servicetjek af produktionen af æg- og slagtekyllinger. Servicetjekket skal sikre dyrevelfærdsregler og skabe bedre rammevilkår for erhvervet.

Servicetjekket skal blandt andet undersøge, hvordan der kan rettes på dyrevelfærdsudfordringer for danske hønniker unghøns. Der findes i dag ikke dyrevelfærdsregler for hold af hønniker i hverken dansk eller EU-lovgivning. Det betyder, at hønniker alene er beskyttet af de generelle dyreværnsregler.

- Foruden dyrevelfærdsforbedringer, så vil vi også se efter unødvendige regler og byrder for erhvervet, som kan droppes. Det er vigtigt for mig, at ægproducenterne forsat kan bidrage med vækst og arbejdspladser til det danske samfund uden at give køb på dyrevelfærden, siger Dan Jørgensen