Abonnementsartikel

Naturpleje er en vigtig del i bevarelsen af det danske kulturlandskab. Det er især våde enge og overdrev, som ikke længere har den store betydning for husmænd og bønder, som det var tilfældet før i tiden. Tidligere sørgede husdyr for at holde vegetationen i ave, men i takt med, at kreaturerne er i tilbagegang, vokser mange engarealer til.

Derfor er vedligehold af engarealer et tema i de fleste kommuner, og det har efterhånden affødt en del bud på, hvordan man kan løse udfordringen maskinelt. Der har ligeledes været fokus på, hvordan naturplejen ligefrem kan give et økonomisk afkast i form af biomasse til bioraffinaderier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På årets Roskilde Dyrskue bliver der mulighed for at blive meget klogere på hvilket potentiale, de lavtliggende engarealer repræsenterer - og ikke mindst hvordan man i fremtiden kan høste arealerne effektivt. Det drejer sig om udviklingsprojektet Grassbots, som er et samarbejde mellem flere aktører, der ønsker at være med til at sætte dagsordnen for fremtidens teknologi.

- Projektets mål er ikke at udvikle et færdigt og salgbart produkt. I stedet fokuserer vi på selve konceptet med at udvikle nye metoder, forklarer Ole Green, der står for den strategiske udvikling for Kongskilde Industries A/S - og som er en af tovholderne for projektet.

- Selvfølgelig er det også med et mål om at finde et potentielt marked på sigt. Sådan et projekt er ikke så godt finansieret for en virksomhed som os, og vi gør det selvfølgelig fordi, vi tror, der er et marked på dette felt, tilføjer han.

Kendt teknologi

Ud over Kongskilde er blandt andre Lynex og Conpleks Innovation også en del af projektet, der i al sin enkelthed går ud på at udvikle en autonom robot på bælter, der kan køre i de våde forhold.

- Formelt set er det os, der står for selve redskabsdelen, men vi har et meget tæt samarbejde med både Lynex og Conpleks Innovation, og derfor er vi jo meget involveret i hele processen, fortæller Ole Green.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Baggrunden for det hele var et innovationsprojekt, der hed Inbiom, hvor man undersøgte potentialet for udnyttelse af biomasse. Her fik man belyst, at der var et potentiale. Siden har det været diskuteret lidt, hvordan man udnytter dette potentiale, blandt andet ved en workshop i august 2012, som vi deltog i. Det førte til en projektansøgning til EU samt en projektansøgning til Region Midtjylland. I marts 2013 indledte vi begge projekter, forklarer han.

Noget af det, der arbejdes med, er både udvikling af hardware samt styring af maskinerne, så de bliver autonome. Derudover er det også vigtigt, at logistikken er på plads.

- Selve maskindelen i projektet bygger meget på kendt teknologi, som vi har bundet sammen. Det, vi har sørget for, er at lave redskaber, der passer til de her maskiner. En af udfordringerne er terrænets beskaffenhed. Lavbundsarealerne er knapt så fremkommelige, og derfor skal vi undersøge, hvilken teknik, vi skal sætte sammen, for at løse denne udfordring, forklarer Ole Green.

Satser internationalt

De første testkørsler blev allerede gennemført i 2013, så projektet er nået et fornuftigt stykke ind i udviklingsfasen. Ole Green understreger i øvrigt, at der er dokumenteret grundlag for at sige, der ligger en fremtid på dette felt.

- Vi har selvfølgelig fået lavet en forretningsanalyse, og her er Danmark naturligvis interessant. Men vi har også stort fokus på Europa, hvor vi naturligt nok kan finde et væsentligt større kundegrundlag, forklarer han og henviser til, at der eksempelvis i Holland er store lavbundsarealer, hvor høst af energiafgrøder kan være interessant.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og så er der naturligvis hele naturplejedelen, som er mere end blot at bevare kulturlandskabet.

- En af gevinsterne er blandt andet, at man kan udnytte de følsomme naturarealer og på den måde fjerne den kvælstof fra områderne, som bindes i biomassen, lyder det fra Ole Green med henvisning til, at det kan mindske udvaskningen af kvælstoffer.

På Roskilde Dyrskue er der sørget for, at de besøgende både kan se selve robotten samt video fra nogle af testkørslerne.

- Det skal blandt andet vise, at vi med vores koncept opnår en højre effekt. Ud over redskabsbæreren har vi også et nyt koncept med til opsamling af det høstede materiale. Det er en form for selvkørende rundballepresser, fortæller Ole Green om det, der venter på udstillingen.