Abonnementsartikel

Hvad kan jeg gøre for at få mere vildt på mit jagtterræn? Sådan spørges jeg ofte, men spørgeren bliver som regel skuffet, når jeg i stedet for et enkelt svar stiller en masse spørgsmål som "Hvilket terræn har du? Hvilke vildtarter vil du gerne have? Hvad må det koste? Hvor lang tid må det tage?"

Der er rigtig mange tiltag, man kan gøre for at øge mængden af vildt på et givent terræn, men de enkelte tiltag er afhængige af, hvilket terræn man har og hvilke arter, man ønsker. Vildtpleje for kronvildt er ikke det samme som vildtpleje for agerhøns. Samtidig er tidshorisonten på de forskellige tiltag forskellige.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udsætning af fasaner giver øjeblikkelig mere vildt på terrænet, hvorimod det kan vare år, før en skovrejsning giver den fulde effekt. Derfor er det korte svar på spørgsmålet "Planlæg din vildtpleje", hvor planen grundlæggende består af tre elementer:

1. Status: En beskrivelse af udgangspunktet.

2. Målsætning: En beskrivelse af det, vi gerne vil opnå.

3. Planen: En beskrivelse af, hvordan vi vil komme fra status til målsætning.

Status

Som det første skal man lave en beskrivelse af udgangspunktet, og her kan et kort over terrænet være en god hjælp til at få overblikket.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man kan for eksempel anvende internettet, hvor der er forskellige hjemmesider med kort og luftfoto over hele landet. Men statussen bør først og fremmest indeholde en beskrivelse af terrænet:

Størrelsen af terrænet.

Anvendelse af arealerne på terrænet som landbrug, skove, remiser, søer, læhegn med mere.

Jordbunds- og dræningsforhold.

Hvilke vildtarter der forekommer på arealet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Offentlige reguleringer

Ud over denne beskrivelse bør man også undersøge eventuelle offentlige reguleringer som §3-bindinger, sø- og å-beskyttelseslinier, NATURA2000, fredsskovsbindinger og lignende, da dette kan have indflydelse på, hvilke former for vildtpleje, man må udføre på arealerne.

Endelig bør man allerede i denne fase gøre sig overvejelser om, hvor store resurser, man kan lægge i vildtplejen.

Her tænkes ikke kun på kroner og øre, men også på hvilket tidsforbrug, der kan lægges i vildtplejen, og hvor stort et areal, man kan tage ud af drift for at anvende det til vildtplejeformål.

Målsætningen

Næste trin er det sjoveste. Målsætningen kan nemlig laves en stille aften i sofaen med et godt glas whisky, hvor man tænker de store tanker for det, man vil opnå på sit jagtterræn.

Som hjælp til målsætningen, kan det ofte være en fordel at stille sig selv en række spørgsmål:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvilken type jagt er den fortrukne? Er det riffel- eller hagljagt? Er det anstandsjagt, purchjagt, trækjagt, driv-/klapjagt? Er det alene, med få personer eller med mange mennesker? Hvilke vildtarter foretrækkes?

Forskellige muligheder

Ved at tage stilling til disse spørgsmål og måske prioritere de forskellige muligheder er det ofte meget lettere at identificere de mål, man gerne vil opnå med vildtplejen. Målsætningen bør ende ud i en beskrivelse af de vildtarter, man gerne vil gøre noget for på terrænet, og hvilke jagtformer man gerne vil udøve.

Det er med planen, man skal vælge de vildtplejetiltag, der kan bringe os fra udgangspunktet til målsætningen. Det vil gå for vidt her at gennemgå alle forskellige tiltag, men grundlæggende bør man overveje, hvad der for den specifikke vildtart kan gøres for at forbedre:

Fødetilgangen, for eksempel igennem fodring, etablering af fodermarker eller vildtagre.

Dækning, for eksempel ved foryngelsesbeskæring, etablering af remiser, læhegn eller skov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ynglemuligheder, for eksempel ved etablering af vildtstriber, insektvolde eller søer.

Overvej udsætning

Derudover kan det for nogle få arter være relevant at overveje udsætning. Desuden bør overvejelser af mere jagtteknisk karakter også medtages, såsom placering af hochstande, purchstier og såter.

Herefter er det blot at udføre de valgte vildtplejetiltag og afvente resultatet at den målrettede vildtpleje.