Abonnementsartikel

Fredag den 20. juni og lørdag den 21. juni kan man se poplers vækstpotentiale på et demonstrationsareal i Det Grønne Hjørne. Demonstrationsarealet blev etableret for tre år siden og skal altså nu i gang med at producere for fjerde år.

Ifølge Energipoppel vil man kunne se forskellen i tilvæksten på de forskellige plantematerialer; 20 cm stikling, 40 cm stikling og 175 cm pole samt forskellige typer poppelkloner, blandt andet de højtydende kloner AF2, AF8 og den traditionelt anvendte OP42.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Energipoppel dyrkes på landbrugsjord som afgrøde til fremstilling af energitræ i omdrifter på 2-10 år. I landbrugsdrift medregnes energipoppel som efterafgrøde og som miljøfokusområde, der er et af de grønne krav i Landistriktsudviklingsprogrammet for 2014-2020. Dyrkning af Energipoppel er en effektiv metode til at afrette ukurante arealer samt optimere den øvrige drift. Energipoppel har en kvælstofnorm på 120 kg/N/ha.

Kortere ventetid

Energipoppel kan også anvendes i en traditionel skovrejsning for at hjælpe nye træer i gang og samtidig afkorte ventetiden til første fældning. Træ fra Energipoppel kan anvendes som flis til eget fyr eller afsættes til flisfyrede varmeværker. I længere omdrifter kan træet afsættes som cellulose til papir og emballageproduktion.

På Energipoppels stand på Hjørring Dyrskue vil der være mulighed for rådgivning om den rigtige kulturetablering, valg af dyrkningsmodel, valg af klon, driftsoptimering, høst og afsætningsmuligheder.