Abonnementsartikel

Mellem Aarhus og Skanderborg ligger en sand perle af et landskab med store naturværdier, kulturhistorie fra oldtiden og spændende geologi fra seneste istid.

Området omkring Harlev syd for Aarhus er et helt enestående naturområde på i alt 221 hektar, der nu fredes og dermed sikres beskyttelse til evig tid. Fredningen er helt i tråd med ønsker fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), Aarhus og Skanderborg Kommuner om at skabe mere sammenhængende natur og beskytte perlerne i det danske landskab til gavn og glæde for befolkningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I fredningen tages knap 45 hektar jord ud af drift for at skabe et større sammenhængende naturområde. Skiftet fra landbrugsdrift til naturområde vil også forbedre levevilkårene for en lang række sjældne arter, der vil kunne genetablere sig i området, oplyser Søren Højager, formand for DN Aarhus i en pressemeddelelse.

Læs mere på DN's hjemmeside.