Abonnementsartikel

Med en auktion over eliteavlsdyr vil der på Landsskuet være mulighed for at få limousinekvæg med hjem. Dansk Limousine Forening afholder avlsdyrsauktion fredag d. 4. juli 2014 kl. 16.30 i hal Q.

Auktionskataloget tæller to tyre, syv kvier, en ko uden kalv og to køer med kalv ved siden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Dansk Limousine Forening er de udvalgte dyr alle i absolut særklasse. Både tyre og hundyr er af meget høj kvalitet, både afstamnings- og eksteriørmæssigt.

Købere, for hvem kun det bedste er godt nok, har mulighed for at erhverve en særdeles attraktiv tyr Det er den tre år gamle insemineringstyr Engkjær Get It, der i øjeblikket har status af ventetyr i Dansk Limousine Forenings sædprogram.

Engkjær Get It har indtil videre klaret sig yderst fornemt, både når det gælder egen afprøvning, resultater på fødsel af afkom og egen placeringer på skuer.

Køb i fællesskab

Mens katalognumrene med hundyrene typisk købes af én avler, så appellerer avlstyrene i højere grad til samkøb. For mindre besætninger er det en stor fordel at købe avlstyr i fællesskab med en eller flere avlere.

Her og nu er den økonomiske fordel ved samkøb at der flere til at dele udgifterne forbundet med tyren. På længere sigt er den avlsmæssige fordel ved samkøb, at der opnås en meget højere sikkerhed for avlstallene, når tyren får afkom i flere besætninger. De fleste af auktionsdyrene er af mixtypen. Fire af auktionsdyrene er pollede, mens resten er genetisk hornede. Med den variation, der således er blandt auktionsdyrene, så appellerer auktionen til et bredt publikum.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alle auktionsdyr kan ses

Alle auktionsdyrene kan ses i limousinestalden, hvor de er opstaldet samlet under hele Landsskuet. De fleste af auktionsdyrene er desuden tilmeldt til bedømmelse på Landsskuet på lige fod med øvrige udstillede limousiner.

De enkelte katalognumre bliver præsenteret på Dansk Limousine Forenings hjemmeside - www.dansklimousine.dk - i ugerne op til den fysiske auktion. Trykte auktionskataloger fås på i Dansk Limousine Forenings stand i limousinestalden på Landsskuet.

Flest dyr

Limousine er den kødkvægrace, der med 113 katalognumre er repræsenteret med flest dyr på Landsskuet. Til sammenligning stiller simmentalerne med 61 katalognumre og hereford med 56 katalognumre ifølge Dansk Limousine Forening.