Abonnementsartikel

LAG-systemet har hidtil hørt under to forskellige styrelser under to forskellige ministerier. Det har affødt megen kritik på grund af lange sagsbehandlingstider - ikke mindst fra Landdistrikternes Fællesråd .

Men centraladministrationen har nu erkendt, at det er uhensigtsmæssigt, at ordningerne administreres på den måde, og derfor bliver al administration af LAG samlet i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Artiklen fortsætter efter annoncen

Naturerhvervsstyrelsen oplyser i den forbindelse, at sagsbehandlingen af tilsagn og udbetalinger fra 1. januar 2015 derfor vil blive flyttet fra NaturErhvervstyrelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Sammenlægningen vil lette brugernes adgang til myndighederne, idet der nu bliver én indgang til LAG-administrationen.