Abonnementsartikel

Fredag d. 15. august åbner en ny ansøgningsrunde for tilskud til biotopforbedrende beplantninger. Og det gælder om at være hurtig, for ansøgningsfristen udløber allerede den 17. september, oplyser Naturplant, der har speciale i skovrejsnings- og naturprojekter.

Man kan søge tilskud til etablering af levende hegn, som består af træer og buske med 1-7 planterækker eller til småbeplantninger på mindre end 0,5 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskuddet udgør 40 - 60 procent af projektudgifterne og er blandt andet afhængig af, hvordan beplantningen etableres og hvilke miljømæssige hensyn, der tages.

- Biotopforbedrende beplantninger er beplantninger, der skaber variation i landskabet, øger herlighedsværdien på ejendommen og forbedrer vildtets muligheder for at finde føde og søge skjul, siger Peter Kjøngerskov fra Naturplant og tilføjer:

- Læhegn er velegnede til at bryde vinden og give læ på åbne marker eller for at skærme mod støj eller mindre kønne driftsbygninger. Hvis læhegnet er velanlagt, vil det også fornøje vildtet, der bruger læhegn som spredningskorridor, når de flytter sig fra skov til skov.

Fokus på vildtet

Småbeplantninger kan opføres som vildtremiser med fuldt fokus på vildtet eller blandes med frugttræer og bærbuske, så hele familien kan få glæde af dem. Med læhegn og småbeplantninger kan man forme naturen på matriklen, så det tiltrækker særlige dyrearter og er varieret at se på i løbet af året.

- Når beplantningen planlægges, er det vigtigt at tage udgangspunkt i - og hensyn til - det omkringliggende landskab. De planter, der sættes, skal være egnede til lokaliteten og der skal tages højde for planternes krav til næring og lysbehov. Det er også vigtigt, at du placerer planterne rigtigt i forhold til deres vækstform, oplyser Peter Kjøngerskov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskud gives til individuelle projekter for ejere eller forpagtere af jord samt til foreninger og sammenslutninger, hvis der i foreningens vedtægter fremgår dele af formålet med ordningen om landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Man kan få tilskud til en lang række af projektets udgifter lige fra undersøgelser, projektering, jordbearbejdning, planter og plantning samt vedligeholdelse af arealet i op til tre år.

Tre vækstsæsoner

Tilskud skal søges via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og man kan forvente cirka tre måneders sagsbehandling, forlyder det fra NaturErhvervstyrelsen.

Der er krav om, at projektet skal være afsluttet efter tre vækstsæsoner og at det opretholdes i minimum fem år herefter. Derudover er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Naturplant er opdateret på de aktuelle regler og krav og har gennem adskillige år oparbejdet ekspertise i projektplanering og sagsbehandling af biotopforbedrende beplantninger.

- Vi har sammensat et projektforløb, hvor jordejeren kan vælge selv at varetage nogle af opgaverne, eller at lade os varetage alt fra jordbearbejdning, udvælgelse af kvalitetsplanter, plantning og vedligeholdelse de første tre vækstsæsoner. I begge tilfælde står vi som projektvejleder inde for, at alle regler og krav overholdes i forbindelse med tilskuddet, siger Peter Kjøngerskov fra Naturplant.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tryk her for at gå til NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.