Abonnementsartikel

Plant skov og beskyt grundvandet med attraktivt tilskud. Sådan lyder det fra Claus Hemmingsen, LiebhaverSkovfogeden, der inviterer på markvandring ved Sdr. Omme torsdag den 18.september. Her fortæller Kanna og Vagn Sørensen om deres skovrejsningsprojekt, som Claus Hemmingsen har taget del i.

- Vi er utroligt glade for, at det lykkes at gennemføre projektet. En masterplan for naturen omkring vores landejendom banede vejen for en spændende og mere varieret natur med både skov, to store søer og et engområde. Det glæder vi os over dagligt, fortæller Vagn Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskuddet til etablering af skov udgør mellem 20.000 - 39.000 kr. pr. hektar nyplantet skov, og hektarstøtten på de tilplantede arealer bevares i op til 13 år. Årsagen til de attraktive tilskudsmuligheder er ikke mindst ønsket om at beskytte grundvandet.

- Når vi planter skov, skal jorden ikke længere gødskes og sprøjtes. Det er med til at beskytte grundvandet, da sprøjterester og næringsstoffer ikke siver ned i grundvandet, forklarer Claus Hemmingsen, der har specialiseret sig i at søge tilskud og gennemføre skovrejsningsprojekter.

Læs mere her.