Træpillemarkedet består basalt set af to markeder, et slutbrugermarked med kvalitetstræpiller og et industrimarked med træpiller af en lavere kvalitet. I industrimarkedet bruges de fleste træpiller i varmeværkerne, hvor kvalitet ikke er en afgørende faktor.

Industrimarkedets omfang har været kraftigt stigende de senere 3-5 år, og i denne sommer ser vi på grund af den stigende efterspørgsel højere sommerpriser end nogensinde før på industritræpillerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisstigningerne vil have en afsmitning på slutbruger-markedet. Producenterne kan ende med at producere flere industritræpiller og færre kvalitetstræpiller for at imødekomme efterspørgslen. Det presser priserne op i både industrimarkedet og i slutbruger-markedet, hvorfor prisniveauet kan stige efter i løbet af efteråret og vinteren.

Fast lav pris

Mange kunder har allerede lavet en leveringsaftale med DLG eller Land & Fritid om levering af kvalitetstræpiller i løbet af fyringssæsonen, hvor aftalen giver kunden både en fast lav pris og leveringssikkerhed på den aftalte volumen.

Det er nu ved at være sidste chance for at opnå en aftale til de lavere sommerpriser, hvorfor det er en god idé at tage en snak med den lokale Land & Fritid butik eller DLG forretning.

DLG's leverandører af biobrændsel er alle udvalgt med omhu. DLG sætter kvalitet og leveringssikkerhed meget højt og analyserer i samarbejde med Teknologisk Institut hvert eneste parti, der tages hjem.