Abonnementsartikel

Den 3. og 4. oktober finder Kimbrerskuet i Aars sted, og blandt de mange udstillere finder man firmaet Forstmiljø, der har specialiseret sig i energipoppel.

Energipoppel er et hurtig voksende træ, der kan dyrkes på markjord eller anvendes i skovdrift for at forkorte ventetiden til den første indtægt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er flere metoder til at bruge energipoppel i skovplanlægningen f.eks. i spor eller som hjælpetræer, når en ny skov skal anlægges.

Når energitræet er skovet, kan det anvendes til flisfyring i eget fyr eller afsættes til flisfyrede varmeværker, cellulose til papirproduktion og i nogle tilfælde til emballage.

I landbrugsdrift kan energipoppel dyrkes som hele kulturer i perioder på 3-10 år. Energipoppel kan også med fordel bruges til at optimere eksisterende drift ved at afrette krævende arealer eller ved at dyrke på arealer med fritgående dyr.

I regnskaber er det værd at bemærke, at 1 hektar energipoppel svarer til et efterafgrødekrav på 1,2 hektar og, at energipoppel tæller som miljøfokusområde i Landdistriktsprogrammet for 2014-2020.

Læs mere om Kimbrerskuet her.