Abonnementsartikel

Naturstyrelsen oplyser, at den nye stormfaldsordning er blevet godkendt af EU-kommissionen. Det betyder, at ansøgningsrunden starter senest den 1. december og har frist til den 1. februar 2015.

Det er godt nyt for de skovejere, der står for at skulle genrejse skov efter stormfald. Nu kan de nemlig komme videre med at planlægge og bestille nye planter til genplantningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mange skovejere har afventet godkendelsen af stormfaldsordningen, fortæller Peter Kjøngerskov fra virksomheden Naturplant, der blandt ander har specialiseret sig i GPS-opmåling af stormfaldsarealer, myndighedsbehandling, tilplantningsplan og gentilplantning.

- Nu kan vi endelig komme i gang med genetableringen af de væltede skovarealer og med at bestille planter, så vi sikrer, at skovejerne kan genetablere skoven med de arter, de ønsker. I forbindelse med genetablering efter stormfald anbefaler vi, at skovejerne bruger robuste og hjemmehørende arter og anvender forskellige teknikker i plantningen, så risikoen for et nyt stormfald mindskes, tilføjer Peter Kjøngerskov.

Skovejeren kan vælge at bruge stormfaldet som en mulighed til at ændre skovens karakter. Det kan være, man ønsker et højere produktionsniveau eller lægger mere vægt på de bløde værdier som jagt og naturherlighed.

- Uanset om skoven skal ændre karakter eller den skal gøres mere robust, er det fordelagtigt for skovejeren at få professionel sparring, da korrekt ansøgningsarbejde er med til at sikre en hurtig og nem sagsbehandling, der får ansøgningen i mål første gang, siger Peter Kjøngerskov.