Abonnementsartikel

I foråret 2014 har de svenske energimyndigheder gennemført den hidtil mest omfattende test af træpillekedler i Sverige til dato. Ifølge testen er Baxi TPK træpillekedel den mest effektive kedel til prisen.

Baxi TPK er i 2010 udviklet og designet i HS Tarms udviklingsafdeling i Vestjylland og sælges ifølge virksomheden i stor stil i både Danmark og udlandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Automatisk drift

Baxi TPK har automatisk rensning af røgrørerne, hvilket sikrer en stort set automatisk drift, når blot askeskuffen tømmes med jævne mellemrum og der påfyldes træpiller.

Den indbyggede varmtvandsprioritering sikrer, at der altid er varmt brugsvand. Kedlens effekt er fra seks til 22 kW, og den har markedets laveste strømforbrug i henhold til positivlisten hos Teknologisk Institut blandt kedler op til 22 kW.

Der er yderligere mulighed for at tilknytte en indbygget lagertankstyring, hvis man vælger at have en lagertank tilknyttet kedlen. Den automatiske indbyggede tænding sørger for, at kedlen selv slukker ved høje udetemperaturer og selv tænder igen, når udetemperatur falder.

Kedlen er svejset i seks millimeter tykke stålplader, hvilket er det kraftigste på markedet. Der er mulighed for tre placeringer af brænderen: højre, venstre eller forrest på kedlen, hvilket sikrer stor fleksibilitet i placeringen i fyrrummet.

Baxi TPK er godkendt med en virkningsgrad på 91 procent og sælges i Danmark med en Scanpell-brænder, der er udviklet specielt til kedlen. Typisk installeres kedlen med et magasin på 400 liter, der matcher kedlen i design. Med et 400 liters magasin behøves der typisk kun at påfyldes træpiller cirka en gang om ugen i vintersæsonen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opfylder skærpede krav

Idéen bag kedlen har fra udviklingens start været, at den skulle kunne overholde alle de lovgivningsmæssige krav, der måtte blive indført de næste mange år.

Allerede fra lanceringen i 2010 har kedlen således opfyldt de skærpede krav til virkningsgrad (kedelklasse 5), sikkerhed og emission, der er indført i 2013 og 2014.

På mange billige træpillekedler ses det ofte, at man fjerner retarderne for at kedlen kan fungere optimalt. Effektive kedler udleder kun meget lidt varme op gennem skorstenen på grund af den effektive forbrænding. På mange ældre og dårligt isolerede skorstene betyder det imidlertid, at den relativt kolde røggas har svært ved at sive op, hvilket kan kvæle forbrændingen. Dette løses så ved, at retarderne fjernes, hvorved røggastemperaturen øges væsentligt.

Problemet er i den forbindelse, at virkningsgraden reduceres væsentligt og tilbage står kedelejeren med en kedel, der er langt dyrere i drift og som ikke længere overholder de krav til virkningsgrad, som kedlen er godkendt ved. På Baxi TPK er det ikke nødvendigt at fjerne retarderne, og der stilles samtidig krav til skorstensforholdene. jf