Abonnementsartikel

På taget af Københavns gamle bilauktionshus på Østerbro er der nu etableret et bylandbrug, hvor de lokale dyrker økologiske grøntsager. Projektet er det første af sin art i Danmark og er blevet realiseret med Diadem-systemet til grønne tage fra Byggros. Taget er opbygget med højbede og speciallavede jordsubstrater og drænplader, der optimerer vækstbetingelserne og sikrer lokal afledning af regnvand.

- Udfordringen ved at opføre et egentligt landbrug midt inde i byen og ikke mindst på taget af en bygning er at sikre en passende næringsmængde i jorden. Grøntsager kræver mere næring end blomster og andre planter, som normalt anvendes på grønne tage, forklarer salgskonsulent Louise Hansen fra Byggros. Hun fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skulle derfor lave en opbygning af jordbunden i højbedene, som både sikrede optimale vækstbetingelser og samtidig havde en tilstrækkeligt lav vægt til at kunne etableres på taget. Derudover skulle opbygningen kunne holde på en del vand, så taglandbruget også bidrog til lokal afledning af områdets regnvand.

Jordlag med flere funktioner

Løsningen blev en opbygning af jordlaget bestående af et specialdesignet substrat med blandt andet granuleret tegl, under hvilket en beskyttende fiberdug skærmer af mod det underliggende betondæk og beklædes med 40 millimeter Diadrain-drænplader. Louise Hansen fortæller:

- Det lette, porøse jordsubstrat er fremstillet, så det på én gang virker vandholdende og kan dræne af ved pludselige store regnmængder. Derudover er det tilsat næringsstoffer, som er afstemt i forhold til de lokale farmeres ønske om at dyrke grøntsager som gulerødder og kartofler.

- Drænpladerne supplerer substratets funktion i forhold til regnvandshåndtering, idet den dobbeltnoprede overflade sikrer en effektiv lufttilførsel, bortledning af overskudsvand og opmagasinering af vandreserver. På den måde skabes der en kontinuerlig undervanding og ventilering af beplantningen, forklarer Louise Hansen.

Hun påpeger desuden, at valget af netop taget på det gamle bilauktionshus lettede etableringsprocessen betragteligt, da taget i forvejen var omkranset af et rækværk og udstyret med en vareelevator, der lettede transporten af de mange tons jord betragteligt. Tagets betondæk var derudover dimensioneret til at kunne bære tung trafik og var derfor i stand til at bære jordlaget uden risiko for sammenstyrtninger.