Abonnementsartikel

Torsdag den 30. oktober blev foreningen "Danmark på Vippen" en realitet efter den stiftende generalforsamling i Middelfart. Der er tale om en bred alliance mellem virksomheder, organisationer og kommuner, som ikke er set tidligere. Medlemmerne i foreningen har det samme mål: At skabe et Danmark i balance og dermed et rigere og mere sammenhængende Danmark.

- Politikerne har gennem de seneste 40-50 år talt om vigtigheden af et Danmark i balance, men skævvridningen er bare blevet større og større. Hvis skævvridningen fortsætter, knækker vippen. Vippen er allerede tynget faretruende ned til fordel for Hovedstadsområdet, og hvis vippen knækker, er Danmark ikke bare brækket over i to stykker, men Danmark er gået i stykker til skade for hele befolkningen. Danmark på Vippen skal sikre, at ubalancen og konsekvenserne af den ubalance kan diskuteres på et solidt og faktabaseret grundlag, siger Jakob Fastrup, bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank og en af initiativtagerne bag "Danmark på Vippen" på foreningens hjemmeside www.danmarkpaavippen.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vigtigt grundlag for viden

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd og medinitiativtager til den nye foreningen mener, at den nye videngenerator og videnplatform, "Danmark på Vippen" bliver et vigtigt grundlag for viden og fakta om et Danmark i bedre balance og dermed et rigere Danmark.

- Gode rammevilkår for bosætning og erhvervsudvikling som fundamentale forudsætninger for fortsat udvikling og vækst i hele landet - til gavn for hele samfundet - er teser, som skal undersøges nærmere på en ny måde. Samtidig skal land- og yderkommunernes rammer undersøges. Vi vil have undersøgt, hvorfor deres økonomiske grundlag er ved at smuldre væk. Hensigten er at basere debatten om Danmark på fakta. Det handler om at sikre, at væksten ikke bare finder sted i København og Aarhus-området, men kan spire og gro i hele landet. Det er der enorme samfundsmæssige gevinster ved, som vil gavne hele befolkningen, siger Steffen Damsgaard.

Hvidbog med solide fakta

- Det her er ikke en klynkende protestbevægelse, der vil slynge om sig med postulater om det skæve Danmark. Vi vil have de problemstillinger til debat, som langt de fleste områder i Danmark kæmper med, og det skal ske på baggrund af fakta. Derfor er første skridt, at forskere udarbejder en Hvidbog. Kun på baggrund af solide fakta kan vi få en kvalificeret debat, som kan flytte holdninger og handlinger. På længere sigt vil vi etablere egne medier til at sikre en mere balanceret dækning af disse spørgsmål end den, vi i dag får fra en hovedstadsdomineret presse, siger Kim Ruberg, medinitiativtager og direktør i Jøp, Ove & Myrthu Vest.

"Danmark på Vippen" forventer, at Hvidbogen bliver en vigtig del af valgkampen næste år, og vil derfor lancere den i april.

- Vi er nu klar til start, og foreningen er etableret. Herefter forestår det store arbejde med at udbrede kendskabet til Danmark på Vippen vidt og bredt samt at få alle kommuner, organisationer og virksomheder, som kan identificere sig med formålet, med i foreningen som medlemmer, forklarer Steffen Damsgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bag "Danmark på Vippen" står en initiativgruppe bestående af Landdistrikternes Fællesråd, Danske Andelskassers Bank og Jøp, Ove & Myrthu Vest.

Enhver borger kan blive støttemedlem for et symbolsk beløb og dermed støtte foreningen.