Abonnementsartikel

Da energipoppel, der dyrkes som energiafgrøde, skal høstes inden det 10. år, har det afgørende betydning for høstudbyttet, at kulturen plejes undervejs.

Det har en poppeldyrker fra Give gjort, idet han har vundet Poppeldysten, som er udskrevet af firmaet Forstmiljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans barrodsplanter på 40 centimeter fra plantningen i marts 2014 er skudt sådan i vejret, at den højeste af poplerne blev målt til en højde på 338 centimeter i slutningen af oktober.

Den højeste

Forstmiljø har de seneste tre år afholdt Poppeldysten, som er for de, der har etableret en kultur med energipoppel. Det gælder om at dyrke den højeste energipoppel i den første vækstsæson. Energipoppel kan plantes som stiklinger på 22 eller 40 cm eller som barrodsplanter, og der er en vinder for hver plantetype. Der findes en vinder i hver af de fem danske regioner, da der kan være lokale forskelle i jordbundstyper og vejrforhold, der har indflydelse på energipoplernes vækstmuligheder.

- Erfaringen har vist, at dyrkere af energipoppel er meget entusiastiske og virkelig har forstået vigtigheden af at kræse godt om kulturen både med hensyn til jordforberedelsen før plantning og den efterfølgende renholdelse, fortæller Jens Stenhøj Jørgensen fra Forstmiljø.

- Som det gælder for alle andre planter, har det betydning for væksten, hvis energipopler skal slås med ukrudt om vand, lys og næring. Det har afgørende betydning for høstudbyttet, at kulturen plejes undervejs. Denne viden har vi gjort et stort arbejde ud af at formidle til vores kunder, og med Poppeldysten har vi ønsket at anerkende det flotte arbejde, som dyrkerne har udført. Samtidig er det en mulighed for at synliggøre, at kulturpleje reelt gør en forskel for resultatet, fortsætter Jens Stenhøj Jørgensen.

Optimerer driften

Energipoppel kan dyrkes som energiafgrøde på landbrugsjord. I det tilfælde bevarer landmanden landbrugsretten og kan modtage grundbetaling og grøn støtte. Derudover kan landmanden medregne energipoppel i regnskabet for efterafgrøde, da en hektar energipoppel dækker 1,2 hektar efterafgrøde. En hektar energipoppel tæller som 0,3 hektar miljøfokusområde og med en kvælstofnorm på 120 kg/N pr. hektar, er energipoppel særdeles velegnet til at optimere den eksisterende drift.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er ikke kun i landbruget, at energipoppel kan bidrage til at optimere driften. I skovbruget kan energipoppel være et middel til at forkorte den lange ventetid på udbytte, som en skovejer normalt har.

- Ved at bruge energipoppel som ammetræer eller i spor kan skovejeren producere energitræ, der fældes efter en kortere årrække for at give plads til skovens blivende træer. Som ammetræer skaber energipoplerne læ og skygge for de små løv- eller nåletræer, og i spor er der hele baner af træer, der hurtigt og effektivt kan høstes, når der er behov for at blotlægge sporene i skoven. Der er en stigende tendens til at energipoppel anvendes i skovene -både når der anlægges private og offentlige skove, siger Jens Stenhøj Jørgensen.

Fra tirsdag den 25. til fredag den 28. november kan man på Agromek få indblik i dyrkning af energipoppel på Forstplants stand.