Abonnementsartikel

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Lolland Kommune har ved en fredningssag opnået, at det naturskønne og uberørte Lindet-område ved Ravnsby Bakker er blevet fredet af Fredningsnævnet. Det oplyser DN i en pressemeddelelse.

Området, som i folkemunde kaldes "De lollandske alper", strækker sig over næsten fire kvadratkilometer og udgør landskabet syd og vest om den østlige del af Ravnsby Bakker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye fredning ligger op mod to allerede fredede områder, så helheden i landskabet nu bevares og sikres mod yderligere grusgravning.

Ny råstofplan

I en lang årrække er der gravet grus ved Birket nord for Lindet-området. Mere end 35 hektar er igennem årene blevet udgravet, som dele af området bærer præg af.

Da Region Sjælland i foråret 2012 fremlagde et forslag til en ny råstofplan, der lagde op til, at en store del af Ravnsby Bakker vest for det allerede fredede område skulle være råstofområde, besluttede kommunen og DN i fællesskab at rejse en fredningssag.

- Området rummer værdier, som har en meget højere samfundsmæssig interesse for borgere og besøgende end en grusgrav, sagde Gert Mortensen, formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune i forbindelse med, at fredningssagen blev rejst.

Og Gunvor Thorsen, næstformand i DN Lolland, der har deltaget aktivt i fredningssagen, peger også på de kulturhistoriske og geologiske værdier i området:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Området udgør et af Lollands mest afvekslende og indholdsrige landskaber. Dødishullerne og lavtliggende smeltevandsflader danner tilsammen en dyb, og i landskabelig henseende meget varieret og værdifuld dal, som går fra kysten og langt ind i landet. Det er et landskab, der fortæller om menneskers rige muligheder for at overleve, men også om istidens rokeren rundt med Danmarks fundament, så vi i dag kan nyde det oplevelsesrige landskab, som sine steder er voldsomt præget af råstofgravning, siger Gunvor Thorsen.

Lokal opbakning

Den store lokale opbakning har haft betydning for fredningens gennemførelse, fortæller Gunvor Thorsen, der gerne vil give de lokale borgere et skulderklap for opbakningen og interessen for fredningen af de smukke bakker, der er for værdifulde til at ende som grusgrav:

- DN har fået stor lokal opbakning til fredningen fra borgere, som nu ser frem til, at hele det storslåede landskab fra Birket og op mod Kragenæs og Smålandshavet, nu sikres for eftertiden, siger næstformanden i DN Lolland.