Abonnementsartikel

Forbrænding af halm og flis kan være en støvet affære, da der specielt ved fyring med halm udledes store mængder af meget finkornet støv fra skorstenen.

Det gør forskere fra Aarhus Universitet noget ved i et samarbejde med Maskinfabrikken Reka A/S og produktionsvirksomheden Magnussen & Speirmann. Som udgangspunkt vil forskerne arbejde videre med en prototype fra et tidligere projekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores formål er at udvikle et billigt og driftsikkert filter, der kan bruges til mindre halm- og flisfyr, siger den faglige projektleder på projektet akademisk medarbejder Erik Fløjgaard Kristensen fra Institut for Ingeniørvidenskab i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

Støv skal fjernes

Ved forbrænding af halm udledes normalt store mængder finkornet støv fra skorstenen. Støvet er så fint, at det ikke kan udskilles med en cyklon. En cyklon fjerner støvpartikler fra luft eller gas ved hjælp af centrifugalkræft. Det er en billig og effektiv løsning til at rense luft eller gas for mellem- og grovkornet støv, men er ikke tilstrækkelig til at fjerne meget fint støv.

En anden mulighed er et elektrofilter, hvor røgen ledes gennem et kraftigt elektrisk felt, som påfører støvpartiklerne en elektrostatisk ladning. De bliver herefter tiltrukket af nogle stålplader med modsat spænding, hvor de sætter sig fast. Med jævne mellemrum skal pladerne renses for støvpartiker. Det sker traditionelt ved at banke på opsamlepladerne, så støvpartiklerne falder af og ned til bunden af filterhuset. For finkornet støv fra halmfyr er dette dog ikke uden problemer.

Hvis ikke støvet bankes af pladerne, vil et tykt lag støv virke som en elektrisk isolator, hvilket reducerer elektrofilterets renseevne. Firmaet Reka og forskerne har i et tidligere projekt udviklet en prototype, der fjerner støvet ved at skrabe det af i stedet for at banke det af.

Teknikken skal finpudses

Teknikken gjorde det muligt at opnå en renseevne på 97 procent for støv fra halmrøg og 99 procent for støv fra flisrøg. I dette projekt skal teknikken finpudses, gøres driftssikker og opskaleres til større biomassefyr. Den færdige model skal afprøves grundigt, før den er klar til markedet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med de varslede regler for udledning af støv om tre år er der et stort behov for at videreudvikle og kommercialisere prototypen, så der kan være et billigt og driftssikkert elektrofilter på markedet til den tid, påpeger Erik Fløjgaard Kristensen.

Flere muligheder

Kedelfabrikant og administrerende direktør i Reka A/S, Christian Larsen, ser flere muligheder i projektet.

- Der vil være andre industrigrene, som kan bruge denne rensningsteknologi, når den er færdigudviklet, siger han til Fritidsmarkedet.

Reka A/S med domicil i Aars udstiller i øvrigt på Agromek 2014 sine kedler, som ifølge Christian Larsen allerede nu ligger på den pæne side med hensyn til udledning af støv.

I øjeblikket er der ingen grænseværdier for, hvor meget støv, der må udledes fra mindre halmfyr i landzoner, men fra 1. januar 2018 vil de skrappe fælleseuropæiske regler for udledning af støv gælde også for mindre halmfyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

jf