Abonnementsartikel

Fire organisationer, der traditionelt har stået på to modsatte sider i debatten om brændeovnsrøg, har fundet sammen om at udarbejde fælles anbefalinger til politikerne om initiativer til nedbringelse af forurening af brændeovne.

Det drejer sig om Astma-Allergi Danmark og Det Økologiske Råd på den ene side og Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg og DAPO, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne på den anden. I arbejdsgruppen har desuden deltaget Aarhus Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I juli sendte organisationerne 11 konkrete forslag til miljøminister Kirsten Brosbøl og partiernes miljøordførere.

Politiken skriver, at miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har taget godt imod udspillet og vil lade det indgå i arbejdet med at implementere den del af regeringens Ren Luft-pakke som handler om brændefyring.

De 11 forslag er:

Energimærkning af brændeovne.

Standardiseret kvalitetsmærkning for brænde og briketter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forbud mod at fyre med kul og koks i fastbrændselsanslæg.

Kommunale retningslinjer for anvendelse af brændeovne.

Fælleskommunale brændefyringsnævn til afgørelse af naboklager.

Samlet plan for gradvis udskiftning af ældre brændeovne.

Kursus til brændeovnsbrugere ved nyinstallation eller indflytning i bolig med eksisterende brændeovne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systematisk indberetning af viden om godkendte brændeovne.

Partnerskab om fælles informationsportal vedrørende brændeovne.

Etablering af en forskningspulje om Bedre Brændefyring.

Sloges i medierne

- Vi tog initiativ til en fælles dialog fordi det efterhånden stod klart at vi mest sloges i medierne om tolkningen af den forholdsvis sparsomme viden der er på området. Det er ikke altafgørende hvor stort problemet er. Vi ved at der er stemning for en politisk regulering på området i de kommende år, og som branche vil vi gerne tage et medansvar for at partikelforureningen fra brændefyring reduceres. Det kan ske på forskellige måder, og vi er bestemt ikke enige om alt i gruppen. Men vi er nået til enighed om 11 konkrete forslag. Det er et stort skridt, siger formand Carsten Bach fra DAPO til Politiken.

Ved siden af de 11 fælles forslag er der fremsendt forslaget som der ikke er enighed om. Det Økologiske Råd foreslår en afgift på brændeovne baseret på størrelsen af forbruget. DAPO og skorstensfejerne støtter ikke forslaget. Dels fordi de ikke mener, at en afgift på brug af en vedvarende og CO2-neutral energikilde er vejen frem. Dels fordi en sådan afgift ikke fører til den ønskede ændring af adfærd, og at det derfor er en teknisk og administrativ tung omvej til at få udskiftet gamle brændeovne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DAPO foreslår en skrotningspræmie for gamle og forurenende brændeovne. Det Økologiske Råd støtter ikke forslaget, fordi rådet mener, at det er uretfærdigt, at brændeovnsejere skal have tilskud fra skatteydere, som ikke selv har brændeovn.

Glæde i Skovforeningen

I Dansk Skovforening vækker de fire organisationers initiativ glæde navnlig med udsigt til, at mediedebatten om brændeovnsrøg vil føre til mere konstruktive politiske initiativer end man ellers kunne frygte.

- Overordnet er vi enige i de 11 forslag,og vi deler DAPOs modvilje mod en afgift på brændeovne og enhver form for afgift på en vedvarende, CO2-neutral, lokal og forsyningssikker energikilde som træ, hedder det i en pressemeddelelse fra Dansk Skovforening.