Abonnementsartikel

Om vinteren er det vigtigt at sørge for ekstra luft til fiskene i havebassinet. Udover at bassinet tilføres frisk ilt, bevirker lufttilførslen også, at de sumpgasser, der dannes af bundslam, kan komme uhindret ud af bassinet. Fjernes sumpgasserne ikke fra bassinet, risikerer man, at fiskene dør af iltmangel.

Sådan lyder vinterrådet fra Pondteam, der har Nordens største sortiment for vand i haven. Pondteam pointerer, at luftpumpen dog ikke må være for stor, da det kan give en for kraftig cirkulation i bassinet, og så skal fiskene bruge for meget energi på at stå stille.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Luftpumpen er også med til at skabe en våge, hvis vandet fryser til is. Hvis bassinet allerede er frosset, kan man forsigtig smelte et hul i isen med varmt vand eller en blæselampe og derefter placere luftpumpen. Man må aldrig slå eller banke hul i isen, da slagene forplanter sig ned i vandet, og chokbølgerne herfra kan stresse og slå fiskene ihjel.

Der er flere gode råd til pleje af bassinet og dets indbyggere på jf