Abonnementsartikel

Både vindmølleproducenter og vindmøllejere anede gyldne tider, da regeringen sammen med sine forligspartnere i 2014 vedtog at indføre et midlertidigt forhøjet tilskud til husstandsvindmøller på under 25 kW.

Men først skulle loven en tur igennem EU-maskineriet, og her valgte Kommissionen at stille en række spørgsmål til de danske regler, hvilket forsinkede indførelsen af tilskuddet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Energistyrelsen skrev i forlængelse heraf i december 2014 på sin hjemmeside, at EU-Kommissionen havde truffet afgørelse om de forhøjede afregningssatser. Der har ved nærmere undersøgelser imidlertid vist sig at være uklarheder i EU-Kommissionens afgørelser, hvilket har betydet, at indførelsen af tilskuddet lader vente på sig.

Den 18. december 2014 modtog Energistyrelsen kommissionens korrektioner til afgørelsen, og styrelsen er nu i færd med at gennemgå disse og gøre de nødvendige bekendtgørelser klar til at gå i høring i begyndelsen af 2015.

- Vi håber at kunne sætte loven i kraft inden for et par måneder, siger specialkonsulent Pia C. Jensen i Energistyrelsen og vil dermed ikke sætte et fast tidspunkt på implementeringen.

Ifølge loven skal det forhøjede tilskud gælde med virkning for husstandsvindmøller, der er sluttet til elnettet efter den 20. november 2012.