Abonnementsartikel

Til foråret starter tilplantningen af 720 hektar skov i Stråsø Plantage mellem Ringkøbing og Holstebro og Frøslev Plantage og Bommerlund Plantage nær Padborg i Sønderjylland. Det bliver løvskove med eg, bøg og skovfyr, der skal erstatte de granskove, der væltede i stormene Allan og Bodil i 2013.

I alt kommer der 565 hektar med såkaldt blandet løvskov og nye artsrige skovbryn og 60 hektar med nye enge og heder. Derudover får ny skov lov til at spire frem helt uden indblanding fra mennesker på 90 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Større diversitet

- Stormene har banet vejen for en hurtig overgang til en naturnær skov, der er langt mere robust overfor både storm, brand og skadedyr. Der kommer markant mere løvtræ og dermed mere variation i plantagerne end før. Den nye skov bliver bedre for biodiversiteten, så med tiden vil den rumme flere dyr og planter end den gamle granskov, siger skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen i Sønderjylland.

Det var især træer af arten rødgran, der væltede i stormene. Havde stormene ikke ramt, kunne de tætte granskove mange steder have stået 10 til 30 år endnu, før de var klar til at blive fældet.

I alt 1.447 hektar skov på naturstyrelsens arealer væltede i stormene i 2013, og planerne dækker derfor cirka halvdelen af det ramte areal. Når planerne er vedtaget, vil Naturstyrelsen plante de nye træer i 2015 og 2016.

Naturstyrelsen har sendt planerne for de stormramte skove i høring til 16. februar.