Abonnementsartikel

Skat har siden 2013 lavet fortrykte årsopgørelser uden selvangivelse for visse erhvervsdrivende, herunder fritidslandmænd. Det har for nogle kunder i DLBR givet en del udfordringer, fordi årsopgørelsen har medført et helt forkert resultat.

Konkret har det blandt andet ført til udbetaling af overskydende skat, hvorefter regnskabet så efterfølgende har vist, at skatten alligevel skulle betales.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor opfordrer specialkonsulent Jens Jul Jacobsen i SEGES de, der risikerer at få sådan en årsopgørelse for 2014, at give Skat besked inden 25. februar.

SEGES er en del af DLBR, Dansk Landbrugsrådgivning, som er et landsdækkende samarbejde mellem rådgivnings- og vidensvirksomheder.

Jens Jul Jacobsen oplyser, at de personer, som er omfattet af den udvidede årsopgørelsesordning, har følgende kendetegn:

De er ikke momsregistrerede og/eller lønsumsregistrerede for indkomståret.

Deres virksomhedsresultat udgør 25 procent eller mindre af deres samlede personlige indkomst

Artiklen fortsætter efter annoncen

De må ikke have anvendt virksomhedsordningen og for et tidligere indkomstår have hensat beløb på kontoen for opsparet overskud eller have anvendt kapitalafkastordningen og heller ikke, for et tidligere indkomstår, have hensat beløb på konjunkturudligningskontoen eller kunstnerordningen.

De er ikke begrænset skattepligtige af indkomst fra selvstændig virksomhed her i landet eller har indkomst fra eller ejerbolig i udlandet eller er fuldt skattepligtige til to lande.

De har ikke forskudt indkomstår.

Selvangiv korrekt

Det er væsentligt at være opmærksom på, at den såkaldte s15-årsopgørelse ikke på nogen måde fritager skatteyder for pligten til at selvangive korrekt. Skat har i øvrigt også oplyst, at der nu ikke længere automatisk udbetales en eventuel overskydende skat ud fra s15, men tilbageholder skatten, indtil der er selvangivet.

Ved at give Skat besked om, at man ikke ønsker en fortrykt årsopgørelse uden selvangivelse, kan man undgå at få tilsvarende problemer for indkomståret 2014.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Informationen sendes til Skat via Tast Selv inden den 25. februar og borgeren får derefter en udvidet selvangivelse.