Abonnementsartikel

Mens Danmarks befolkning som helhed vokser, oplever mange yderområdekommuner faldende befolkningstal, færre arbejdspladser og en ændret befolkningssammensætning med færre børn og unge, flere ældre og flere uden for arbejdsmarkedet.

Men yderområdernes udvikling angår alle. Uden land ingen by - og omvendt. Hvis der skal skabes en positiv udvikling, er der behov for tilpasning og omstilling. Og der er behov for andre metoder og strategier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opgaven er vanskelig og stor at løfte for den enkelte kommune - både fordi der ikke er nogen lette løsninger, og fordi den nødvendige prioritering medfører politisk svære beslutninger.

Det er baggrunden for, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen, KL og Realdania har iværksat den tre-årige kampagne "Yderområder på forkant". Med kampagnen har kommuner i yderområderne haft mulighed for at byde ind og udvikle langsigtede strategiplaner. Målet er, at de udvalgte strategiplaner skal være med til at styrke kommunernes planlægning og prioritering frem til 2030 med afsæt i de enkelte kommuners særlige udfordringer og potentialer. Samtidig skal de bidrage til at udvikle nye metoder, ny viden og nye erfaringer, som kan inspirere andre kommuner i yderområderne.

Glæde over kampagnen

Projektchef Irene Wiborg fra SEGES - det nye navn for Videncenter for Svineproduktion og Videncentret for Landbrug - glæder sig over kampagnen:

- Der er i den grad brug for at nytænke og udvikle landområderne og skabe nye relationer, så den triste trend med fraflytning og virksomhedslukninger kan vendes. Derfor er det rigtigt godt at der nu sættes initiativer i gang, der kan afdække fremtidens muligheder.

Irene Wiborg har sammen med kolleger fra SEGES leveret indspil til Varde Kommune, som er en af de 18 kommuner, der får støtte til at gennemføre et projekt under paraplyen "Yderområderne på forkant".

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I Varde Kommune vil man arbejde med at skabe nye forbindelser mellem landbruget, turismen, det lokale liv og naturen. Samtidig vil kommunen sætte fokus på integration af indvandrere fra Østeuropa - ikke som arbejdskraft, men som en potentiel lokal ressource, der kan styrke det sociale liv i landområderne.

Det er en særdeles spændende tilgang, som jeg vurderer har et stort potentiale til at give viden, der kan vise en af vejene frem for yderområderne, siger Irene Wiborg, som håber og forventer, at SEGES og de lokale rådgivningsvirksomheder får en central rolle at spille i kampagnen.