Abonnementsartikel

Den aldersintegrerede undervisning er et fint ord for, at børn i forskellige aldre undervises i samme rum - altså ligesom undervisningen i gamle dages landsbyskoler.

Denne undervisningsform har øjensynlig nogle kvaliteter, som blandt andet kan hjælpe på børnenes engagement i det daglige skolearbejde, samt at undervisningsformen kan være interessant for skoler, som ligger i tyndt befolkede områder, hvor man kan blive nødt til at integrere børn i forskellige aldre.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det skal nu undersøges nærmere af ph.d.-studerende Kaare Bro Wellnitz fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet ved at kigge på de skoler, hvor man har arbejdet med aldersintegreret undervisning.

- Vi kan være med til at belyse, om der er alternative veje at gå for den danske skole, når det gælder om at organisere eleverne, eller om vi skal holde fast i den aldersopdelte klasse, siger Kaare Bro Wellnitz til dr.dk. Læs hele artiklen her.