Abonnementsartikel

Nye EU-regler betyder, at mindre landbrug skal kigge grundigt på markplanen, før de søger om landbrugsstøtte senest 21. april.

NaturErhverstyrelsen oplyser nemlig, at flere end 14.000 mindre landbrug med mellem 10 og 30 hektar i år skal sikre sig, at de har mere end en afgrøde, når de søger om den årlige landbrugsstøtte til deres jorder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En betingelse for at få hele den direkte støtte er et nyt grønt krav om flere afgrøder på deres marker mellem 1. juni og 31. juli.

- Reglen er bestemt på EU-niveau for at sikre større variation i landbrugets afgrøder, og er trådt i kraft fra nytår. Da kravet er en af betingelserne for at få en stor del af støtten, så er det vigtigt, at også mindre landbrug opfylder reglerne, forklarer enhedschef Lotte Dige Toft fra NaturErhvervstyrelsen, som står for at modtage og behandle landmændenes ansøgninger om landbrugsstøtte.

Ikke omfattet af reglerne

For de mindre landbrug med mellem 10 til 30 hektar i omdrift er kravet to forskellige afgrøder, mens landbrug med flere end 30 hektar skal have tre forskellige afgrøder.

Har et landbrug under 10 hektar arealer i omdrift, så er det ligesom økologiske landbrug heller ikke er omfattet af reglerne.

På landsplan forventes omkring 42.000 landmænd i år at søge om cirka seks milliarder kroner i direkte landbrugsstøtte, hvoraf mange ansøgninger altså kommer fra mindre landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Slip for kravet

Hvis en landmand havde hvede på alle sine 29 hektar sidste år, så skal han nu sikre sig, at han højest har en hovedafgrøde på 75 procent af markerne, altså maksimalt 21,75 hektar med eksempelvis vinterhvede.

For landbrug med mere end 30 hektar må de to største afgrøder højest udgøre 95 procent af det samlede areal samtidig med, at den største afgrøde højest udgør 75 procent af markerne i omdrift.

Landmænd, som allerede har sået markerne til med kun en afgrøde, kan stadig nå at opfylde reglerne ved eksempelvis at forpagte flere marker eller bortforpagte nogle marker, så de kommer under 10 hektar og dermed ikke er omfattet af kravet.