Abonnementsartikel

I haverne fjerner vi ukrudtet ved at hakke og kultivere, eller vi dækker med plantemateriale for at undgå, at ukrudtsfrø overhovedet spirer frem. Men måske kan vi bruge en anden metode, allerede når vi sår. Det fortæller havenyt.dk.

Metoden bruges faktisk allerede, når der plantes i forbandt. Men den bliver ikke så tit anvendt i forbindelse med såning. Ganske vist anvender vi bredsåning og sår med varierende rækkeafstand, men der er grund til at eksperimentere yderligere med både plantetæthed og såmønstre, viser ny landbrugsforskning med dansk deltagelse af Jørgen Weiner, planteøkolog og professor ved Københavns Universitet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forsøgene viste, at når man såede med mindre planteafstand, reducerede man ukrudtet og fik samtidig højere udbytte.

Fidusen ved den tættere såning er, at den styrker afgrødens forspring i vækst, så den får en konkurrencefordel i forhold til ukrudtet.

Højt ukrudtstryk

I forsøget med såmønstre i majs blev der sået med tre tætheder: 5, 7 og 10.5 frø pr. kvadratmater og i to mønstre med rækker og gitteragtig mønster. Der blev sået på mark med et højt ukrudtstryk. Både plantetæthed, såmønster og de brugte sorter havde stor og signifikant indflydelse på resultatet.

Biomassen af ukrudtet blev målt efter en måned, og det var reduceret med 72 procent det første forsøgsår og 58 procent det andet år. Kornudbyttet blev øget med 48 procent det første år og med 44 procent det andet år. Det var resultaterne fra forsøget med den højeste tæthed i et gitteragtigt såmønster sammenlignet med en standard såmetode (medium tæthed i rækker).