Abonnementsartikel

Både danske og udenlandske jordbær behandles i de fleste tilfælde ifølge Danmarks Naturfredningsforening med giftige sprøjtemidler.

I Danmark er 36 forskellige sprøjtemidler godkendt til avl af jordbær, og midlerne kan bruges helt op til tre dage før høst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge DN indeholder 85 procent af de danske jordbær således rester af sprøjtemidler, mens det gælder for 75 procent af de udenlandske jordbær.

Derfor slår DN til lyd for økologisk dyrkning af jordbær, hvor de kemiske bekæmpelsesmidler bliver erstattet af mekanik og håndkraft for at holde ukrudt, svampesygdomme og insekter i ave. Derudover udvælges de sorter af jordbær, der er mest modstandsdygtige over for svampeangreb.

En af konsekvenserne er, at der kommer færre jordbær pr. hektar sammenlignet med sprøjtede jordbær. Til gengæld slipper forbrugeren for giftrester.

Natur og miljø

Valget af giftfrie jordbær handler også om natur og miljø. Ifølge ICROFS (International Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarersystemer) er der 30 procent flere vildtlevender dyr og planter på økologisk dyrkede marker end u-økologiske.

Fraværet af gifte bedrer således vilkårene for vilde insekter, sommerfugle, fugle og plantearter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I bekæmpelsen af insekter og svampe samarbejder de økologiske jordbæravlere med bier og stære. De sætter ynglekasser op til stærene, der æder de insekter, der æder jordbærrene.

Bierne bruges til bekæmpelse af svampe ved at placere et middel, der er godkendt til økologisk dyrkning, i udgangen af et bistade. Her får bierne bekæmpelsesmidlet på benene og fragter det med sig rundt i jordbærmarken, når de bestøver planterne.