Abonnementsartikel

Sne og frost, regn og storm kan være hård kost for en bygning og ikke mindst dens mest udsatte del, nemlig taget. Også tagpapproduktet Derbigum, der beklæder millionvis af kvadratmeter tag verden over, er underlagt vejrligets skiftende forhold.

Men ifølge Eurotag, som i 25 år har leveret Derbigum til det danske byggeri, har tagmembranet præsteret en holdbarhed, som gør, at tagpapleverandøren som den første i Danmark nu tilbyder produktgaranti på en varighed af 20 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er af afgørende betydning, at parametre som kvalitet og levetid fortsat kommer til at præge det danske byggeri - og her er materialerne ikke til at komme uden om. Som producent har vi derfor et særligt ansvar for ikke blot at sigte efter laveste fællesnævner og overholde de gængse minimumskrav til produkternes holdbarhed, fortæller direktør Peter Kranz om den såkaldte Titanium-Guld-garanti, som omfatter samtlige Derbigum-membraner.

Målrettet satsning

For Eurotag er den nye 20-års garanti resultatet af årtiers målrettet satsning på højteknologisk produktudvikling. Noget, som blandt andet har ført til en blåstempling fra det uvildige godkendelsesorgan for byggeprodukter, ETA Danmark, som ifølge Eurotag fastslå, at Derbigum har en levetid på minimum 30 år.

- Med næsten tre årtiers erfaring som Derbigum-leverandør må vi konstatere, at virkeligheden har været vores bedste argument i fastsættelsen af vores nye garanti. Flere millioner kvadratmeter tage, der trodser alt fra bidende polarkulde til brændende afrikansk sol, er ikke til at tage fejl af, konkluderer han.

Derbigum

Derbigum producerer verdens eneste cradle-to-cradle-certificerede tagpapprodukt. Derbigum er ISO-14001- og EMAS-certificeret, godkendt af ETA-Danmark og Derbigums "vugge-til-vugge"-livscyklusanalyse er kontrolleret og certificeret af PriceWaterhouseCoopers. Eurotag implementerede i 2013 et genbrugsprogram, som indebærer, at al tagpapfraskær transporteres til Derbigum-fabrikken i Belgien, hvor materialet bliver genanvendt til nyt tagpap.