Abonnementsartikel

Der er flere fordele ved at efterisolere sit hus. Et af de steder, der er nemmest at gå til, er hulrummet mellem yder- og indervæg. Her er der både komfortmæssige fordele og penge at spare, forlyder det fra EnergiTjenesten, som er en uvildig tjeneste inden for energibesparelser

Parcelhuse fra 1960'erne eller 1970'erne udgør størstedelen af den danske bygningsmasse. Da disse huse blev bygget, var der ingen krav til boligisolering, og derfor blev de bare bygget med et tomt hulrum mellem for- og bagmur. Det er her, potentialet ligger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Granulat foretrækkes

Udviklingen inden for isoleringsmateriale til efterisolering har betydet, at udformningen af materialer har ændret sig. Hvor man tidligere kun havde batts af mineraluld med forskellig hårdhed, er den foretrukne type til efterisolering i dag granulat af forskellige materialer såsom mineraluld, papir og træ, eller små kugler af styropor, også kaldet flamingo.

Fordelen ved granulat er, at det kan indblæses i hulmuren gennem små huller, hvorved både tidsforbrug og skader på bygning minimeres.

- På varmeregningen kan man forvente en besparelse i omegnen af 5.000 kroner årligt, hvis man eksempelvis opvarmer sin bolig med olie. Besparelsen vil selvsagt ændre sig, afhængig af tykkelse på hulmur og brændselsform. Eksempelvis vil et hus på 110 kvadratmeter koste i omegnen af 10.000 kroner at få efterisoleret med indblæst granulat. Så groft regnet vil investeringen være tjent ind igen efter cirka 2,5 år, fortæller Anette Klidsbjerg, energirådgiver hos EnergiTjenesten.

Tilskud fra energiselskaberne

Energiselskaberne er forpligtiget til at bidrage til energibesparelser. Det gør de ved at betale forbrugerne for de energibesparelser, hver enkelt foretager. Betalingen foregår ud fra nogle standardværdier.

Da det er markedskræfterne, der sætter prisen på, hvor meget man vil betale for besparelsen, kan det betale sig at kigge sig rundt efter hvilket energiselskab, der vil betale mest for din energirenovering. En pris på 38 øre pr. kWh vil bidrage til investeringen med et engangsbeløb på 2.140 kroner. Det er i øvrigt vigtigt, at tilskuddet fra energiselskaberne søges, inden projektet med efterisolering påbegyndes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Varme indervægge

Ved at efterisolere hulmuren vil temperaturen på indervæggen også hæves. Med varmere indervægge vil risikoen for skimmelsvamp formindskes.

Hvis man har flyttet sine møbler lidt ud fra væggen for at undgå følelsen af kuldefald, vil disse også kunne rykkes tilbage igen. Alt i alt vil den daglige komfort højnes mærkbart.jf