Abonnementsartikel

Inden for de seneste 50 år er 12 arter af dagsommerfugle forsvundet, og tilbagegangen fortsætter. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Flere arter er i dag så kritisk truede, at de risikerer uddø indenfor en kort årrække, hvis der ikke ydes en målrettet forvaltningsindsats for at redde deres levesteder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ph.d-studerende Anne Eskildsen fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, står bag forskningsprojektet, der er udført i samarbejde med internationale kolleger.

- Det er først og fremmest de sommerfuglearter, der er knyttet til skovene, der har lidt de største tab. Ud af de 12 arter af dagsommerfugle, som vi har mistet, var de 10 knyttet til skovhabitater. Blandt de uddøde arter finder vi smukke og farvestrålende sommerfugle som enghvidvinge, terningsommerfugl og mnemosyne, fortæller Anne Eskildsen på Aarhus Universitets hjemmeside.

Signal fra naturen

Sommerfuglenes tilbagegang er ikke blot et tab af farverig biodiversitet - det er ifølge Anne Eskildsen også et signal fra naturen, som skal tages alvorligt.

- Sommerfuglenes store følsomhed og hurtige reaktionstid over for selv små ændringer i deres omgivelser er med til at give os et tidligt varsel, når der sker vigtige ændringer i vores natur. De anses derfor for at være en slags "natur-termometer", der kan give os et fingerpeg om den generelle sundhedstilstand af vores natur. Den store tilbagegang vi har vist blandt sommerfuglene er dermed lige nu et af de tydeligste eksempler på, at den danske natur har det skidt, siger forskeren.

Årsagerne til den enorme tilbagegang i de danske sommerfuglearter skal primært findes i intensiveringen af skov- og landbruget, som har betydet, at der i det moderne landskab er begrænset plads til den vilde natur og til sommerfuglene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indsats kan vende udviklingen

Seniorforsker Toke T. Høye fra Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet, er medforfatter på studiet og mener, at det er muligt at vende den triste udvikling.

- Set fra den positive side har vi trods alt stadig en håndfuld sjældne sommerfuglearter tilbage i Danmark, som hænger i med det yderste af neglene. Til denne gruppe hører især en række græslandsarter som hedepletvinge, sortplettet blåfugl og ensianblåfugl. Det vil imidlertid kræve en målrettet indsats for at forbedre sommerfuglenes tilbageværende levesteder i Danmark, forklarer seniorforskeren og fortsætter:

- For hedepletvinge ser vi de første positive tegn på at en sådan indsats kan vende den negative udvikling. Her har Aarhus Universitet indledt et samarbejde med kommuner, Naturstyrelsen, private lodsejere og andre aktører om forvaltning og overvågning af denne kritisk truede art, siger Toke T. Høye.