Abonnementsartikel

Den biologisk rensende Bio-Blok 150 bestående af extruderede plastnet fra producenten Expo-Net er for nylig blevet godkendt af Miljøstyrelsen til nedsivning af spildevand i det åbne land.

Dermed er der udsigt til markante besparelser på etablering af nedsivningsanlæg for såvel husejere som landmænd.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Miljøstyrelsens godkendelse er ikke mindst godt nyt for beboerne i de cirka 230.000 danske helårsboliger, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet. De er siden implementeringen af EU's Vandrammedirektiv i dansk lovgivning med Miljømålsloven i 2010 blevet mødt med skærpede politiske krav om mere effektive rensningsløsninger. Det samme gælder landmændene, der ligeledes har grund til at glæde sig.

Forbedring af vandmiljøet

- Der er stort fokus på forbedring af vandmiljøet i det åbne land via for eksempel nedsivningsanlæg, der renser husstandenes og landbrugenes spildevand, så udledningen af fosfor, kvælstof og andre organiske stoffer i søer og åer minimeres, fortæller salgschef Niels Arp-Nielsen fra Expo-Net.

- Vi har derfor udviklet Bio-Blok 150, som takket være sin store og ru overflade kan fungere som et langt mere effektivt filtermedie i nedsivningsanlæg end traditionelle grus- eller stenfaskiner. Årsagen til Bio-Blokkens høje virkningsgrad er, at de naturlige bakterier, som renser vandet ved at spise de miljøskadelige stoffer, får langt større ilttilførsel og overflade at fæstne sig på, så de får lettere ved at gøre deres arbejde, siger salgschefen.