Abonnementsartikel

Energipoppel kan anvendes til flere formål - herunder i traditionel skovrejsning for at hjælpe nye træer i gang og samtidig afkorte ventetiden til første fældning og indtægt. Træ fra energipoplen er velegnet til flis til eget fyr eller kan afsættes til et flisfyret varmeværker.

Dyrkning af energipoppel kan også være en effektiv metode til at afrette ukurante arealer og skabe rationel optimering af den øvrige drift.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fredag den 19. juni og lørdag den 20. juni kan Energipoppel studeres på demonstrationsarealet Det Grønne Hjørne ved Hjørring Dyrskue.

Arealet blev etableret i 2011 og skal altså nu i gang med at producere for femte år.

Professionel rådgivning

Man kan se forskellen i tilvæksten på de forskellige plantematerialer: 20 cm stikling, 40 cm stikling, barrodsplante og 175 cm pole samt forskellen på flere typer poppelkloner, blandt andet de højtydende kloner AF2, AF8 og den traditionelt anvendte OP42.

På Energipoppels stand kan interesserede få professionel rådgivning om den rigtige kulturetablering, hvilken dyrkningsmodel og poppelklon, der egner sig til bedriften og gode råd om driftsoptimering, høst og afsætningsmuligheder.