Abonnementsartikel

Ganske vist er ulven fredet i Sverige, men i visse områder er det tilladt at skyde dyret, og det er denne praksis, som EU-Kommissionen kritiserer, idet den såkaldte licensjagt har været tilladt de seneste fem år.

Bestanden af ulve har ikke nået et niveau, hvor arten kan bevares, mener EU-Kommissionen, som giver svenskerne et par måneder til at redegøre for deres handlinger for ulvejagt, og dermed lægger Kommissionen op til en sag mod Sverige ved EU-domstolen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jægere bakker op

Ifølge den svenske jagtside www.jaktjournalen.se får svenskerne nu opbakning fra FACE, den europæiske jægerorganisation, der svarer igen og kritiserer EU-Kommissionen for ikke at have styr på sagerne.

Med en bestand på flere end 450 ulve - inden forårets hvalpekuld - overstiger antallet individer langt grænsen for en bæredygtig bestand.

Endvidere mener FACE, at der ikke findes andre fornuftige løsninger end jagt, da den høje koncentration af ulve visse steder i landet medfører store økonomiske tab for lokalbefolkningen. FACE fastslår endvidere, at Sverige netop lever op til sine forpligtelser i artikel 2.3 i habitatdirektivet, som går ud på, at blandt andet regionale og lokale økonomiske behov skal tilgodeses.

FACE fremfører også argumentet om, at reguleringen af ulv ved hjælp af jagt er accepteret af flertallet af den svenske befolkning og har bidraget til at mindske konflikterne i områder med en tæt bestand af ulve.