Abonnementsartikel

Når 13 udvalgte limousiner skal under hammeren den 3. juli på Landsskuet, vil Dansk Limousine Forening afprøve et helt nyt koncept i forbindelse med 10-året for limousineauktioner: Avlsdyrsauktion kombineret med komik.

Komikken vil ifølge Dansk Limousine Forening blive leveret af ingen ringere end Finn Nørbygaard, der ved tidligere lejligheder har demonstreret endog meget stor viden om kvæghold. Så måske - måske ikke - vil Finn Nørbygaard foretage et ekstra dyrlægetjek af limousinerne inden selve auktionen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dansk Limousine Forenings auktionsudvalg har i foråret kørt landet tyndt og udvalgt dyrene til de 13 katalognumre - en tyr, ni kvier og tre køer med kalv ved siden. De udvalgte limousiner er i absolut særklasse, både hvad angår afstamning og eksteriør.

De fleste af auktionsdyrene er af mixtypen. De fleste af auktionsdyrene er desuden pollede for at imødekomme efterspørgslen på gode pollede dyr. Med både dyr af mixtype og dyr af avlstype, pollede dyr og genetisk hornede dyr, så er der kort sagt limousiner for enhver smag.

Kun en enkelt avlstyr kommer med på årets auktion, nemlig den fire år gamle Randers Gigolo. Ved de foregående auktioner har der typisk været flere avlstyre. Når der kun er en tyr med, så skyldes det, at handlen med limousine avlstyre i dag i stor udstrækning foregår på Dansk Limousine Forenings tilbagevendende online-auktioner over de bedste af de individafprøvede tyre.

Se dyrene

Alle auktionsdyrene kan ses i limousinestalden, hvor de er opstaldet samlet under hele Landsskuet. De fleste af auktionsdyrene er desuden tilmeldt til bedømmelse på Landsskuet på lige fod med øvrige udstillede limousiner.

De enkelte katalognumre bliver præsenteret på Dansk Limousine Forenings hjemmeside - www.dansklimousine.dk - i ugerne op til den fysiske auktion.