Abonnementsartikel

Vindspærreplader med magnesiumoxid - også kaldet MgO-plader - kan give store fugtproblemer. Det oplyser Byg-Erfa, der advarer mod at bruge pladerne, der ellers gennem en håndfuld år er blevet brugt i stort omfang som vindtæt afdækning.

Advarslen kommer i et erfaringsblad, som Byg-Erfa for nylig har udgivet, og konklusionerne er draget som følge af laboratorieundersøgelser og besigtigelse i skaderamte bygninger. Her har man set, at en del af disse meget udbredte vindspærreplader suger fugt fra udeluften, hvorefter saltholdigt vand udskilles og driver ned ad konstruktionerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det giver risiko for både skimmelvækst, trænedbrydning, misfarvninger og korrosion på metaldele - eksempelvis skruer, beslag og stålskelet - når vandet efterfølgende drypper af bag facadebeklædning og opfugter bagvedliggende konstruktioner. Derfor anbefales det, at vindspærrepladerne ikke anvendes, før problemerne er klarlagt.

I det nye erfaringsblad "Fugtsugende vindspærreplader", som er tilgængeligt på byg-erfa.dk, forklares årsagerne, og der vises også eksempler på fugtproblemerne.

Bladet indgår som en del af Byg-Erfas byggetekniske tema om Bygningsfacader.