Abonnementsartikel

Der kan spares cirka 60 procent af varmeudgifterne ved at fyre med træpiller sammenlignet med opvarmning ved hjælp af et oliefyr - og helt op til 70 procent sammenlignet med opvarmning med el.

Sådan lyder de optimistiske toner fra boligejernes vidensportal, www.bolius.dk, men portalen gør samtidigt opmærksom på, at de gode spareudsigter afhænger af en række faktorer. Virkningsgraden bestemmes af kvaliteten af pillefyret, kvaliteten af træpillerne, og om pillefyret er tilstrækkeligt vedligeholdt og serviceret. Hvis bare ét af disse forhold ikke er i orden, er den reelle virkningsgrad lavere, og forbruget af træpiller bliver højere. I sidste ende kan det betyde, at forbrugeren får en væsentligt større varmeregning, end hvis alle forhold er optimale.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udskift det gamle pillefyr

En investering i et pillefyr tjener normalt sig selv hjem i løbet af to til fire år, hvis det erstatter elvarme eller et olie- eller gasfyr.

Men det kan også betale sig at udskifte sit gamle pillefyr med et nyt, idet virkningsgraden for nye pillefyr er blevet væsentligt forbedret de senere år. Her skal man dog regne med, at tilbagebetalingstiden er lidt længere end de to til fire år.

To kedeltyper

Pillefyret leveres med to typer kedler, hvor den ene er en brændekedel med akkumuleringstank, mens den anden har en automatisk pillekedel.

En brændekedel med akkumuleringstank virker ved, at varmen fra forbrændingen bliver ført over i en stor vandtank (akkumuleringstank), som hernæst sørger for at forsyne huset med varme. Anlægget kræver, at kedlen bliver fyret ved 100 procent for at opnå den bedste virkningsgrad og laveste miljøbelastning.

Den automatiske pillekedel kører ligesom et oliefyr ved hjælp af driftstermostat, der kalder på varme, når vandet i kedlen falder til en bestemt temperatur. Også den automatiske pillekedel kræver, at kedlens ydelse afpasses med forbruget af varme i huset.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ny teknologi og ekstraudstyr

Styringen af pillefyret er blevet nemmere med nye teknologiske landvindinger. Intelligente løsninger, som fjernstyring via internet og mobiltelefon samt styring ved hjælp af husets varmekredse, er ved at blive mere og mere almindelige.

Der findes efterhånden et hav af ekstraudstyr til pillefyret - også til eftermontering på ældre modeller - som for eksempel automatisk askeudtag og automatiske systemer til efterfyldning af kedlens pillemagasin.