Abonnementsartikel

Fåreavlen herhjemme har de sidste par år haft vanskelige vilkår. I 2010 var der ifølge CHR-registret 11.000 besætninger, og nu er der kun 6.700 tilbage. Samtidig ses en øget import af udenlandske lammekød.

I Fødevareanalysen april 2014 fra Landbrug & Fødevarer fremgår det, at 70 procent af danskernes forbrug af fåre- og lammekød blev dækket af frossent udenlandsk importeret kød. En udvikling som harmonerer meget dårligt med den stigende efterspørgsel af lokalt producerede fødevarer og det øgede behov for et større antal får til afgræsning af naturarealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er blevet langt mere kompliceret at starte bare et mindre fårehold . Den øgede bureakratisering, hvor indrapportering, uklare og uhensigtsmæssige transportregler, afgifter, uklare regler om naturpleje og tilskud har gjort at mange bliver overvældet af produktionsbetingelserne for fåreavl i Danmark. Mange store som små er ophørt med at producere dansk lam i dens mange afskygninger og få er kommet til.

En ny forening

Da Dansk Fåreavl ikke forventes at fortsætte som hidtil og det er usikkert hvad der skal ske med fåreafgiftsfonden, tog Dansk Fåreavl og Lammeproducenterne i begyndelsen af juli initiativ til at indkalde repræsentanter fra Fynske Fåreavlere, Sydvestjyske Fåreavlere samt Gotlænderforeningen for at diskutere en ny overordnet struktur.

Vi er blevet færre fåreavlere og derfor er det tvingende nødvendigt at samles på tværs af alle foreninger og racer for at etablere en forening, som er hurtig arbejdende, politisk smidig, og ikke tynget af en stor dyr administration, lyder det fra folkene bag den nye forening.

Hovedformålet er, at varetage alle medlemmers interesser, fra hobbyavlere til store lammeproducenter overfor det politiske system, deltage i aktivitet relevant for fåreavlere, udarbejdelse af fælles nyhedsbrev og en fælles hjemmeside, som nogle af de vigtigste punkter.

Bestyrelsen skal også på sigt arbejde for, at der oparbejdes en egenkapital via kontingentet samt fundraising, så erhvervet egenhændigt kan råde over midler til fremtidig sikring af højkvalitetsprodukter, hvor de forskellige racers egenskaber og særkende kommer til udtryk. Der vælges en bestyrelse på fem personer for en to-årig periode direkte valgt af medlemmerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bestyrelsens opgave er til forskel fra raceforeningerne og distrikter ikke at repræsentere eller varetage interesser for specifikke fåreracer eller regionale områder, men at arbejde for løsninger af de fælles overordnede problemer.

For at sikre repræsentation af både store og små besætninger, vælges to bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmer, der har mindre end 50 moderdyr, to bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmer med mere end 50 moderdyr. Det femte bestyrelsesmedlem vælges frit. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Som medlem kan optages alle som har interesse i at støtte foreningen. Medlemskab kan opnåes enten direkte ved et fast grundkontingent samt et moderdyrsgebyr. For at tilgodese de små besætninger kan medlemskab også opnåes via medlemskab af en lokalforening eller raceforening, hvor kontingentet vil være af mere symbolsk karakter. Det forudsætter dog, at de pågældende foreninger/distrikter melder sig ind kollektivt, så deres medlemmer får stemmeret til generalforsamlingen.

Derudover vil der være mulighed for at oppebære dobbelt medlemskab, eftersom kontingentets størrelse udløser et tilsvarende antal stemmer til generalforsamlingen. Forudsætningen for dannelsen af den nye forening er, at de forskellige raceforeninger/lokalforeninger hver især bevares og styrkes i sin nuværende form. Det bliver også den nye forenings opgave på længere sigt at udvikle og styrke samarbejdet med en eller flere raceforeninger med specifikke behov.

Så forhåbenlig vil flere og flere fåreavlere og foreninger slutte op om projektet og melde sig ind, når vi kommer igang. Dansk Fåreavl, Fynske og Sydvestjyske Fåreavlere valgte i forløbet af trække sig ud af samarbejdet. Danske Lammeproducenter og medlemmer fra Gotlænderforeningen har valgt at fortsætte arbejdet med etablering af den nye forening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stiftende generalforsamling

Visse raceforeninger holder generalforsamling september/oktober, så der holdes først stiftende generalforsamling lørdag den 24. oktober klokken 14, 2015 på Dalum Landbrugsskole, Odense.

For at deltage i generalforsamlingen medbringes udskrift af antal moderdyr fra GHI-landbrugsindberetning, eller gyldigt medlemsbevis fra en forening.