Abonnementsartikel

Danske forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, hvor det både vil være muligt og en god idé at genskabe bestande af vilde heste til at udfylde rollen som store græssere i forskellige økosystemer. Det skriver Videnskab.dk.

Naturpleje

Der er ikke mange steder tilbage i verden, hvor der fortsat lever bestande af store, græsædende dyr som heste og kvæg. Det betyder, at mange naturområder vokser vildt og derfor skal kontrolleres af naturforvaltere, der sikrer, at planter og træer ikke vokser ukontrolleret. Derfor er man nu begyndt at undersøge mulighederne for at igen at etablere bestande af disse store græssere, der kan være medvirkende til naturpleje.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Potentiale i Danmark

De danske forskere har peget på 1,5 million hektar naturområder i Europa, hvor det både vil være muligt og ikke mindst hensigtsmæssigt, at der igen kom bestande af vilde heste. Nogle af disse naturområder findes i Danmark.

- Vores undersøgelse viser, at der er et enormt potentiale i at få genetableret bestande af vilde heste verden over - også i Danmark. Det vil både gavne naturen og være økonomisk fornuftigt, da vi i højere grad kan overlade naturen til sig selv frem for at bruge penge på at forvalte den, fordi den mangler de store græsseres nøglefunktion. Mit bud er, at vi om 10 til 20 år vil have mange bestande af vilde heste i Danmark, fortæller professor Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Vilde heste på Langeland

Der findes dog allerede vilde heste i Danmark. På Langeland har man i de sidste 12 år lavet forsøg med at udsætte vilde heste af exmoor-racen til naturpleje.

De cirka 60 heste har klaret sig selv næsten uden menneskers indblanding, siden de første heste blev sat ud i 2003, og deres tilstedeværelse er med til at vedligeholde de åbne naturområder.

Idéen med at udsætte vilde heste på Langeland kom fra Søren Kirk Strandgaard, der er skovrider hos Naturstyrelsen, og han fortæller, at det har været en udpræget succes med etableringen af en bestand af vilde heste. Det gælder både til hjælp med naturpleje, men også som en attraktion der er med til at sætte fokus på en bæredygtig natur.