Abonnementsartikel

Inden husstandsvindmøllen købes og stilles op, vil det være en god idé at få tilsagn om støtte fra Energinet.dk. Det er nemlig her, man efter den 1. juli i år skal søge og gerne få tilsagn om pristillæg til den vindmølle, man agter at opføre - altså støtte til den strøm, ens kommende anlæg vil producere.

I skrivende stund er det dog sådan, at det nylige regeringsskifte har forsinket høringen om detaljerne i regelsættet, så i Energinet regner man med, at de kommende anlægsejere først kan søge i slutningen af august i år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilsagn skal foreligge

- Det er en ny måde at søge på. Fremover skal man søge, inden projektet sættes i gang, og man får kun støtte, hvis der foreligger tilsagn fra Energinet.dk, inden projektet er påbegyndt. Hvis man ikke gør det, kan man helt miste retten til pristillæg, siger Annette Ikast, juridisk direktør i Energinet.dk.

- Filosofien bag de nye regler er, at hvis du allerede har købt et anlæg, før du søger om støtte, så må det være fordi, du mener, det er en god forretning at bygge anlægget, uanset om du får støtte eller ej. Og hvis det er en god forretning, så har du jo ikke brug for støtte, uddyber hun.

Baggrund for nye regler

De danske regler om støtte til grøn energiproduktion ændres på baggrund af EU's regler om statsstøtte, som siger, at der kun må gives støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller med videre, som ikke ellers ville være blevet bygget. Staten må altså ikke støtte anlæg, som ikke har tilskyndelse til at modtage støtte.

De nye regler gælder alle fremtidige solcelleanlæg, husstandsvindmøller, biogasanlæg, stirlingmotorer og andre særlige anlæg med biomasse som energikilde, der nettilsluttes efter 1. januar 2016, og hvor projektet påbegyndes efter 1. juli 2015.

Reglerne gælder ikke for eksisterende anlæg. Der er altså ingen ændringer for de solcelleanlæg, husstandsvindmøller med videre, der allerede i dag er nettilsluttet. Kommende private solcelleejere, lejeboliger og solcellelav vil også fortsat have mulighed for at søge om del i puljerne med forhøjet pristillæg. Det gælder dog fortsat, at det alene er ikke etablerede anlæg, der kan søge puljerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingen puljer for husstandsvindmøller

Ifølge Energinet har der i den senere tid floreret historier i medierne om husstandsvindmøller. Her har det fremgået, at der er en pulje på 2,5 MW og dermed begrænsninger på, hvor mange der kan få forhøjet pristillæg til husstandsvindmøller.

Men det afvises af Energinet, idet der slet ikke findes nogen pulje for, hvor mange husstandsvindmøller, der kan modtage forhøjet pristillæg.