Abonnementsartikel

En hestelov fra 2008 sætter nu gang i ombygning eller nybyggeri af folde og staldanlæg hos mange danske hesteejere. Hesteloven bliver indfaset løbende med deadlines i henholdsvis 2016 og 2020, og det er den kommende deadline i 2016 vedrørende bestemmelserne omkring lejeareal og folde, herunder krav til gulv, adgang til fold og foldplan, der nu får hesteejerne til at investere i staldene.

Det mærker man hos Dansk Halbyggeri A/S, som blandt andet projekterer og opfører stalde efter de nye mål og standarder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Den nye lov gør, at rigtig mange hesteejere har været i tvivl om, hvorvidt deres stalde lever op til de nye krav, og vi har fået mange henvendelser, der går på, om det bedst kan betale sig at bygge en ny stald eller ombygge den eksisterende. Det kan virke som en stor mundfuld at bygge en ny stald, men i mange tilfælde er der ikke de store besparelser at hente ved en ombygning. Vi ser på helheden, herunder stand og omkostninger til vedligehold. Mange af de gamle stalde er f.eks. dyre i drift, hvor en ny stald kan tilrettelægges mere rationelt, siger adm. direktør i Dansk Halbyggeri, Mogens Lausten.

Den nye lov gør, at rigtig mange hesteejere har været i tvivl om, hvorvidt deres stalde lever op til de nye krav, og vi har fået mange henvendelser, der går på, om det bedst kan betale sig at bygge en ny stald eller ombygge den eksisterende.

Mogens Lausten
Adm. direktør, Dansk Halbyggeri

I januar 2020 indtræder alle bestemmelser i hesteloven, der stiller betingelser til areal og rumfang i bokse og stalde, herunder krav til loftshøjde og boksstørrelse, og hos Dansk Halbyggeri har man en specialist i hestestalde ansat til at rådgive om nybyg og ombyg foranlediget af den nye lov. Hesteloven kræver blandt andet et minimumsmål for boksstørrelse og loftshøjde, og generelt sætter hesteloven fra 2008 nu gang i byggeplanerne hos kommuner, efterskoler og andre med ansvar for hestehold.