Abonnementsartikel

Bliver man syg af at bo nær en vindmølle og taber huset i værdi? Myterne ved vindmøller er mange og næres af den frygt, som medierne gerne spiller på.

Med disse fordomme vil Danmarks Vindmølleforening gerne til livs og peger blandt andet på, at der ikke findes ikke videnskabeligt bevis for, at vindmøllestøj - ej heller lavfrekvent - eller naboskab til vindmøller i øvrigt skulle give anledning til særlige helbredsproblemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vindmølleforeningen mener også, at en sammenligning med støjen fra industri og trafik vil være på sin plads.

785.000 boliger skønnes belastet med vejstøj over den vejledende grænse på 58 dB, mens kun 5.000 boliger skønnes som naboer til vindmøller at være udsat for støj op til støjgrænsen på 44 dB støjgrænsen.

Samme prisudvikling

Ifølge Danmarks Vindmølleforeningen viser undersøgelser af ejendomshandler, at huse nær vindmøller generelt har samme prisudvikling som andre huse. Men rygterne er sejlivede, selv om et massivt flertal i den danske befolkning går ind for vindkraft og de, der har vindmøller i nabolaget, har den mest positive holdning til vindkraft.

Vindmølleforeningen erkender dog åbent, at vindkraft hverken er lydløs eller usynlig. Men det er en del af en nødvendig infrastruktur, der giver os forureningsfri strøm. Og vindmøller - især på land - er den billigste form for ny elforsyning.

Allerede på under et halvt år har en vindmølle produceret den mængde energi, der bruges i hele dens levetid til fabrikation, vedligeholdelse og bortskaffelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Laveste miljøpåvirkning

Sammenlignet med alle andre produktionsformer har vindkraft den laveste miljøpåvirkning, og Vindmølleforeningen pointerer, at vindkraft også er en god forretning for landet som helhed, idet Danmark tjener 10 millarder kroner på handel med strøm over landegrænser. Man må heller ikke glemme eksporten af vindmøller, som er 1,6 gange større end svineeksporten. Eksporten af vindmøller var i 2012 cirka knap 52 milliarder kroner, mens eksporten af svinekød kun var på godt 32 milliarder kroner.

Skader ikke naturen

Kritiske røster har også fremhævet risikoen for, at vindmøller skader naturen ved, at fugle og flagermus kan flyve ind i vindmøllerne og at havvindmøllernes fundament skader havbundens flora og fauna. Men disse risici har vist sig at være grundløse, og ifølge vindmølleforeningen har havmøllernes fundamenter ligefrem en positiv effekt på havdyr og -flora. Såvel dyr som mennesker nyder godt af den reducerede luftforurening, når fossil elproduktion erstattes af forureningsfri vindmøllestrøm.

Derimod ved man med sikkerhed, at der ved elproduktion med gas og kul - udover drivhusgasser - udledes en række miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der blandt andet øger forekomsten af og forværrer luftvejslidelser.

Det giver øgede omkostninger for såvel borgere som samfund, f.eks. til hospitalsindlæggelser, medicin, sygedage og for tidlig død.