Abonnementsartikel

Skoventreprenørerne udstiller traditionen tro på Langesømessen, og på deres stand kan man møde både skoventreprenører og deres brancheorganisation Dansk Skoventreprenør Forening, der er en del af Danske Maskinstationer og Entreprenører.

På skoventreprenørernes stand kan man blandt andet møde brancheforeningens fagkonsulenter inden for arbejdsmiljø og APV samt forsikringer, der er et vigtigt element for såvel entreprenøren og de ansatte som for kunden, når der sker uheld og ulykker.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Traditionen tro forestår DSF igen i år Danmarksmesterskab i udkørsel, hvilket foregår på konkurrencepladsen, som ligger nabo til entreprenørernes stand. Som en nyhed i år demonstreres også træklatring og træpleje i høje træer med en professionel arborist for dermed at vise, hvor alsidigt skoventreprenørfaget er.

Halvfems virksomheder

En stor del af de arbejdsopgaver, der er forbundet med produktionen af klippegrønt og juletræer, overlades i dag til en entreprenør, som råder over såvel mandskab som maskiner og ikke mindst har erfaring med opgavens professionelle udførelse.

Nogle skoventreprenører har specialiseret sig i én eller flere af de arbejdsopgaver, der er aktuelle ved produktion og oparbejdning af juletræer og klippegrønt, mens andre entreprenører tilbyder en bredere palette af aktuelle arbejdsopgaver i primærskovbruget. Her er det ofte opgaver, som kræver en dyr investering i traktor og/eller maskine, som bevirker at den enkelte producent ikke kan få økonomi i selv at investere i det nødvendige udstyr.

Dansk Skoventreprenør Forening DSF udgiver umiddelbart før Langesømessen den nye Serviceoversigt for 2015/2016. Den tilgår automatisk alle medlemmer af Dansk Skovforening og juletræs-dyrkerforeningen, og viser hvilke skoventreprenører, der kan løse forskellige opgaver baseret på 90 virksomheder, som dækker hele landet.

På Langesømessen er der ligeledes en landsdækkende oversigt med skoventreprenørerne og deres ydelser.