Abonnementsartikel

Debatten om udflytning af statslige arbejdspladser fra København til provinsen har fået ny næring, efter at Danmarks nye regering på sit nylige sommermøde klart har meldt ud, at den agter at udflytte en række statslige institutioner.

Fagforbund og eksperter har straks meldt sig på banen for at kritisere denne del af regeringens plan for at løfte landdistrikterne, men hos Landdistrikternes Fællesråd hilses denne politiske udmelding velkommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I en kronik i Berlingske undrer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, sig over de bekymringer, som faglige organisationer har fremlagt.

- At staten kommer tættere på hele befolkningen og de private virksomheder kan aldrig være negativt, skriver Steffen Damsgaard i sin kronik "Styret af skriveborde i København", i hvilken han fremlægger en række eksempler på, indenfor hvilke områder man kunne decentralisere.

- Visse mellemlange uddannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser kunne flyttes ud og ligge dér, hvor det giver mening i forhold til deres hovedområde og i forhold til erhvervslivet og i nærheden af udflyttede statslige funktioner og ikke konsekvent i de tre-fire største byer, foreslår Steffen Damsgaard.

Han peger endvidere på, at land- og yderkommuner bliver mindre følsomme over for konjunktur, idet de statslige arbejdspladser sjældent forsvinder under en periode med krise, som vi har set det for private virksomheder under den seneste krise, der virkelig har ramt landdistrikter og yderområder hårdt.

Danmark i balance

Steffen Damsgaard konkluderer, at en udflytning af forskellige statslige institutioner vil ikke blot give et helt Danmark i balance, men også bidrage til, at der bliver skabt yderligere vækst og udvikling i Landdistriktsdanmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regeringens plan om et Danmark i balance indeholder ud over udflytning af en en række statslige institutioner også lempelser i væsentlige dele af planloven. Desuden vil regeringen forbedre lånemulighederne i landdistrikterne samt styrke mobil- og bredbåndsdækningen i hele landet.