Abonnementsartikel

Naturstyrelsen råder over flere end 1.000 ejendomme rundt om i landet, og efterhånden kalder flere af disse på udskiftning af varmekilde. Man kigger gerne i retning af mere miljøvenlige opvarmningsformer, og en varmepumpe kan være den rigtige løsning for mange af de gamle ejendomme.

- Jeg tror, vi ser en konverteringsbølge i løbet af de næste år. Vi vil ikke pådutte nogen at udskifte deres nuværende varmekilde og investere i en anden, men jeg tror, det kommer helt naturligt. I de tilfælde, hvor vi har haft dialogen omkring et skifte, oplever vi, at det rykker ved holdningen omkring en ny varmekilde, og ofte er varmepumpen en fornuftig løsning, siger Jens Peter Fischer, skovfoged i Naturstyrelsen. Han mener, at varmepumpen som energikilde passer bedre ind i tiden, og derfor kan mange hurtigt se fordelen ved at skifte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Et brændefyr er for mange besværligt i en travl hverdag, og man stiller også andre krav til komforten i dag, end man gjorde for en årrække tilbage, mener skovfogeden.

Det er Jørgen Andersen enig med ham i. Han er skovløber og har en ejendom ved Frederiksværk, hvor han har fået installeret varmepumpe.

- Grunden til, at jeg valgte varmepumpen som ny varmekilde i ejendommen i Frederiksværk, var netop ønsket om en mere tidssvarende løsning, siger Jørgen Andersen.

Forskellige krav

De omkring 1.000 ejendomme, som er i Naturstyrelsens varetægt, stiller forskellige krav til opvarmningen og udfordringen er, at de er forskellige i antal kvadratmeter, har forskellig isolering, rørføring er oftest af ældre dato, og installationerne er i forskellig stand.

Det giver en udfordring med valg af nye varmekilder, når man står for en udskiftning af det gamle oliefyr eller brændefyr, og det er ikke alle steder, at en varmepumpe er den ideelle løsning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor er det også vigtigt, at vi har leverandører inde over, som kan give os den nødvendige sparring og rådgivning, siger Jens Peter Fischer. Energiselskabet OK har været leverandør og rådgiver på nogle af de ejendomme, hvor Naturstyrelsen har fået installeret varmepumpe - heriblandt Jørgen Andersens ejendom i Frederiksværk.

Jørgen Andersen mener, at det også var vigtigt at finde en løsning, som passer ind i omgivelserne.

- Jeg synes, at OK kom frem til en løsning, som tilgodeser den gamle bygning, og jeg er meget tilfreds med resultatet, fortæller han.jf