Abonnementsartikel

Brændeovne forurener langt mindre end antaget. Det viser nye beregninger fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

De nye tal viser, at brændeovne udleder 77 procent færre kvælstofoxider og 78 procent færre partikler sammenlignet med en beregning fra 2010.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye beregninger er udført på baggrund af en opgørelse af antallet af brændeovne, opgjort af skorstensfejermestrene i Københavns Kommune, samt data fra interviewundersøgelser blandt brændeovnenes ejere. Her blev der blandt andet spurgt til ovnenes alder og anvendelsesgrad.

Den beregnede mindre udledning af kvælstofoxider og partikler indebærer følgelig, at partikelforureningen fra brændeovne bidrager med en væsentlig mindre andel til den samlede luftforurening med partikler. Faktisk udleder vejtransporten flere kvælstofoxider og partikler end brændeovnene i København. Vejtrafikkens relative bidrag er endda steget, da bidraget fra brændeovne er faldet i den nye beregning.