Abonnementsartikel

Debatten om brænderøg fra brændeovne har givet overskrifter i et par år, og hvis man er blevet lidt nervøs for, hvad røgen gør ved kroppen, så dulmer dansk forskning nerverne ved at fastslå, at indånding af røg fra brændeovnen kun har kortvarig effekt på kroppen. Det viser undersøgelser fra Aarhus og Københavns universiteter.

- Vi kan kun se meget diskrete forandringer i luftvejene efter tre timers udsættelse, og den ellers høje koncentration, vi har brugt, er ikke nok til at udløse svære symptomer hos raske. Måske ville den udløse symptomer hos astmatikere, men dem har vi ikke undersøgt i denne omgang, siger Torben Sigsgaard, professor ved Institut for Folkesundhed - Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tillukket kammer

Torben Sigsgaard og hans kolleger har undersøgt luftvejene hos 20 personer, som er blevet udsat for enten ren luft, en del partikler eller mange partikler fra brænderøg, mens de opholdt sig i et tillukket kammer.

Et andet hold fra Københavns Universitet har i forlængelse af samme forsøg undersøgt forsøgsdeltagernes kroppe uden for luftvejene for at finde ud af, om brænderøgen for eksempel stressede DNA, skabte betændelsestilstand i kroppen eller påvirkede blodkarrene - effekter, man i forvejen kender fra partikler i trafikken.

Deltagerne i forsøget tilbragte af tre omgange tre timer i et kammer, hvor de blev udsat for tre forskellige typer luft: Filtreret luft, en del partikler og mange partikler.

Det muliges kunst

Tidsintervallet tre timer er et udtryk for det muliges kunst: Når deltagerne skal ind, forsøget rigges an og køres, og forskerne efterfølgende skal lave målinger, løber et forsøg alt i alt fra klokken 8 om morgenen til klokken 20 om aftenen.

- Tre timer er på den måde den praktiske grænse for, hvor længe man kan trække på forsøgspersonerne i løbet af dagen, beretter Torben Sigsgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultatet af undersøgelsen af deltagernes kroppe var mindst lige så tydelig som undersøgelsen af deres luftveje: Timelangt ophold i et rum fuld af brænderøg påvirker ikke kroppen - andre steder end luftvejene - så det kan måles.

- Vi har tidligere fundet en effekt af trafikforurening i lavere koncentration, omend i lidt længere tid, så vi havde da en forventning om, at vi også kunne måle noget her. Men vi finder ikke nogen som helst effekt af udsættelse for brænderøg i tre timer i ret høj koncentration, konkluderer Steffen Loft, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.jf