Abonnementsartikel

Billig varme lige der, hvor der er behov for det, er en af fordelene ved CN Maskinfabriks nye containerløsning, hvor en driftssikker varmluftskedel placeres i en container sammen med et magasin til for eksempel træpiller og forbindes med en stoker. En anden fordel er mobiliteten, så én enhed kan anvendes mange steder. Endelig tæller muligheden for investeringstilskud og fleksible finansieringsmodeller også en rolle for kunder i landbruget.

Bag den flytbare containerløsning står Erling Schmidt, som gennem sit firma CN Maskinfabrik, til dette års høst har bygget og leveret to komplette containeranlæg til korntørring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Høj virkningsgrad

Anlæggene anvender træpiller som brændsel, men flis, renseaffald, korn og så videre kan desuden anvendes som varmekilde. Kedlerne har en meget høj virkningsgrad på grund af den direkte konvektion til varm luft, så når de nye anlæg og biobrændsel erstatter gamle anlæg, som kører på olie eller gas, er der tale om store besparelser for kunderne - en omkostningsreduktion på 30-40 procent med træpiller i tanken er ifølge CN Maskinfabrik ikke urealistisk.

Landmand Nicolaj Pedersen fra Hovborg er en af de to landmænd, der har investeret i CN´s containerløsning. Han fyrer med træpiller.

- Vi regner i runde tal med, at vores energiomkostninger til at tørre kornet fire procent reduceres fra 30 til 20 kroner pr. ton, men der kan nok spares endnu mere, hvis vi får fundet ud af en nem måde at blande renseaffald med træpiller, siger Nicolaj Pedersen.

Ukrudt er godt brændsel

Erfaringen viser, at hvis der er meget ukrudtsfrø i affaldet, stiger brændværdien, for de olieholdige ukrudtsfrø er godt brændsel. Hvis renseriaffaldet brændes, løser landmændene dermed også udfordringen med at bortskaffe affaldet.

Den anden landmand er Torben Jacobsen, hvor CN's varmluftsunit også primært skal bruges som varmekilde til korntørring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores mobiltørreri fra 2006 kunne ikke følge med længere, så vi skulle ud at investere i en ny varmekilde under alle omstændigheder, og med løsningen fra CN fik vi både billig varme og fleksibilitet, så det var egentlig ikke svært at beslutte sig, fortæller Torben Jacobsen og siger, at man allerede har brugt den varme luft fra containeren som varmekilde til det mobile tørreri.

- Det fungerede godt. Varmtluftskedlen blæste cirka 40 grader varm luft hen til vognens indsugning, og vi tørrede frøene cirka 0,7 procent ned pr. time, så vi fik et effektivt portionstørreri ud af det og kan oplagre vores tørrede frø i langt højere bunker end tidligere, forklarer han.

Frostfrit drikkevand

Torben Jacobsen funderer også over en måde at bruge containeren til at holde drikkevandet på sin minkfarm frostfrit, når det er påkrævet.

- Nu sidder der en elpatron på 7,5 kW, så kan vi finde en god løsning på at konvertere den varme luft til varmt vand i vores drikkeanlæg til minkene, kan vi spare mange penge de år vinteren er hård.

De to landmænd har begge fået betydelige tilskud til deres investeringer. Det er energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt fra Byggeri & Teknik I/S i Herning, der har hjulpet dem med beregninger og ansøgninger om tilskud til omlægning af produktion af procesvarme fra konventionel brændsel til bio/vedvarende energi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rammen er op til 8.200 kroner tilskud pr. 1.000 liter olie, der kan substitueres med biobrændsel, dog kan man maksimalt få tilskud til 65 procent af investeringen. Ved skifte fra naturgas eller propangas er tilskudsgrænsen pr. 1.000 kubikmeter gas, der substitueres 9.108 kroner og 10.660 kroner pr. 1.000 kg propangas.

Hvis en landmand eksempelvis i gennemsnit har brugt 9.000 liter olie pr. år til korntørring er tilskuddet 9 x 8.200 kroner - i alt 73.800 kroner. jf