Abonnementsartikel

Morten Vissing, der er zoolog på Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg, er bekymret for for signalkrebsens udbredelse i Gudenåen.

- Vi har i år fået indleveret bekymrende mange signalkrebs på Aqua, nogle gange over tusind om ugen. Det virker som om, at jo flere midler, der sættes af til bekæmpelsen, jo flere krebs fanges der. Problemet er derfor nok større end hidtil antaget og bør prioriteres højere, hvis man skal undgå katastrofen: At Gudenåen invaderes af signalkrebsen, siger zoologen i en pressemeddelelse fra Aqua.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Signalkrebs æder bløddyr som snegle og muslinger, men også planter, vandinsekter, fiskerogn og yngel er på menuen. De kan derfor have en katastrofal indvirkning på andre arter, hvis først de bliver talrige.

Tusinder indfanges

Aqua Akvarium & Dyrepark har i en årrække støttet Randers Kommunes projekt i bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å på Djursland. Hver eneste måned indfanges tusindvis af signalkrebs, der indleveres på Aqua, hvor de anvendes til foder for attraktionens dyr.

Selve indfangningen foretages af frivillige og koordineres af Knud Erik Vindum på vegne af Randers kommune. Han har endvidere lavet en udbredelsesundersøgelse og opfiskning af signalkrebs i Alling Å-systemet siden 2009.

- Der er nu også indfanget krebs ved Allingåbro, der ligger tæt på Grund Fjord, hvor Alling Å løber ud. Herfra er der kun cirka to kilometertil Gudenåen, siger Knud Erik Vindum.

Store antal vandremuslinger

Indtil nu har signalkrebsene været isoleret i Alling Å, hvilket har muliggjort bekæmpelsen af dem. Men bevæger de sig ind i Gudenåens store forgreningsnet af vandløb, vil det være svært og omkostningsfuldt at bekæmpe dem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Gudenåen er i forvejen plaget af en anden invasiv art, vandremuslingen, der her optræder i meget store mængder. Konsekvenserne for de to invasive arters indflydelse på Gudenåens økosystem er umuligt at forudsige, men det vil uden tvivl betyde den visse død for mange af de oprindelige arter, siger Morten Vissing.

Flere midler

Hvis problemet skal løses, kræver det politisk opmærksomhed og flere midler fra Miljøministeriet til bekæmpelsen. Det er også vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på problemets omfang og allerede nu begynder at samarbejde om en løsning.

Lige nu udføres arbejdet af frivillige og små beløb til udstyr. De frivillige aflønnes i de signalkrebs de fanger, men flere falder fra, når de først opdager, hvor stort et arbejde, det er og hvor hårdt det kan være at tømme de mange krebsetejner.

Signalkrebs som dyrefoder

På Aqua vil man i efterårsferien sætte ekstra fokus på signalkrebsen og lover, at man hver dag vil kunne se vaskebjørne, oddere og vildsvin blive fodret med signalkrebs.